LLANBADARN CHURCHYARD BY A W GILBEY

AND PENGLAIS SCHOOL HISTORY SOCIETY


HOME INDEX A B C E F G H J

SECTION D

D3
Margaret, daughter of John and Ann Davies, Cwmpadarn. Died 21 st January 1843 aged 2½ years Daughter of John and Ann Davies, ‘Brondy' Cwmpadarn.

1. John Davies, from ‘Ffynnmddu', Clarach about 1817. Son of John and Margaret Davies, farmer. Anne Davies, born about 1817, daughter of William and Winifred (Gwen) Williams, ???
2. John and Ann's children baptised Soar Chapel, Llanbadarn. John was a miner. Their son John (c. 1843) became a carpenter and joiner, married Elizabeth ‘Betsie' Kneebone, of a Cornish mining family. Daughter Mary (c. 1846) married Jole Sylvans. Son Williams who was also a miner.
3. Whole family went to the States in the 1880's (save William – don't know what happened to him). Settled in Wales, Iowa, attended local Welsh Independent Chapel – GOMER – John and Ann buried in churchyard there.

D6
Here lieth the body of Jenkin, son of Jenkin and Elizabeth Williams of Commins Coch, who departed this life June 16th 1812, aged 16 years.

D7
Sacred to the memory of Elizabeth Williams of Llaingawsai in this parish, who departed this transitory life December 15th 1850, aged 60 years. "She shall return no more to her house neither shall her place know her any more. “

D8
Er coffadwriaeth am John Davies, Cefn Llan o'r plwyf hwn, yr hwn a fu farw Rhagfyr 12fed 1866, yn 65 ml. oed. Gwr hynod ei chwaeth i ranuty gaer I geraint yr Iesu. Yn ei daith faith un daeth fu y gwr a hawdd ei garu.

In 1841 John Davies was a butcher living at 'Cithiol', in the village, with his wife Catherine and his three children, Ann, James and Elizabeth. Ten years later John Davies lived at Cefnllan where he is described as a butcher and farmer of 25 acres. He then had four children, Margaret, James, Jane Eliza and Lewis.

D10
Er cof am David Edwards, Dyffrynpaith, yr hwn a fu farw Ebrill 26 1884, yn 73 ml. oed. Os ein daearol dy o'r babell hon a dathodir fod i ni adeilad gan Dduw tragywyddol yn y nefoedd. Hefyd Anne Edwards, priod yr uchod, yr hon a fu farw Ebrill 8fed 1891, yn 75 ml. oed.

D11
Coffadwriaeth Huw, mab Evan a Mary Hughes, yr hwn a fu farw Tachwedd 24 1830, yn 7 mis oed, a David, mab Evan a Mary Hughes, Talyont, yr hwn a fu farw Awst 25 1831, yn 3 blywydd oed.

D12
Er cof am Thomas Jenkins, anwyl briod Elizabeth Jenkins, Aberystwyth, yr hwn a fu farw Ionawr 4dd 1890, yn 73 mlwydd oed. Dysgwy yr wyf a hyn bob cam, fel gwliwr am y boreu; gael profi grym dy nefol ras, im dwyn o 'm hadgas feiau.

D13
Er cof am Eliza Jenkins, gwraig Thomas Jenkins o Aberystwyth, yr hwn a fu farw yn 62 oed. Barn farw i fyw ni raid im ofni marw mwy.

D15
Er cof am David Lewis o'r pentref hwn, bu farw Awst 21ain 1868, yn 55 oed. Gwyn eu byd yn meirw y rhai sy yn marw yn yr Arglwydd.

D16
Er cof am Mary Lewis, Tanyfynwent o'r pentref hwn, bu farw Tachwedd 28, 1901, yn 97 ml. oed. “Yr hwn y daethost i obeithio dan dy adaenydd. Cudd fi dan cysgod dy adaenydd.”

D17
Er cof am Margaret Lewis o' r pentref hwn, yr hon a fu farw Mawrth 22, 1886, yn 47 ml. oed. "Yr Arglwydd a roddodd a'r Arglwdd a ddygodd ymaith."

D18
In loving memory of Catherine Lewis of this village, who died June 25th 1906, aged 73 years. Asleep in Jesus, free from pain, our loss though great to her is gain. Beloved by all who knew her. And to the family, Oh so dear, yet hope in Jesus, death is given that soon we all shall meet in Heaven.

D19 a, b, c
Here lieth the body of Hugh Lloyd of Aberystwyth, Who died on the 14th of Septbr 1862, aged 54 years. Ein Tad a'n Mam sydd wedi marw o'n faith newdd chwerw orw. Maent hwy eill dau yn dawel gysgu. Hyd foreu mawr yr adg'fodi. Here lieth the body of Anne Lloyd of Aberystwyth. She died on the 6th day of November 1845, aged 55 years. Gynuneruch gysur fy rmriod hauddas … yn wyf yn gorwedd yn dda...... Here lieth the body of John Lloyd, son of the aforesaid Hugh and Anne Lloyd, who died on the 16th day of March 1846, aged 2 years.

Hugh Lloyd was a carpenter in Llanbadarn before his marriage. Hugh and Anne had two children in Llanbadarn, Jane, born in 1837 and Hugh, born in 1840, before moving to Poplar Row, Aberystwyth, where Hugh began to work as a malster. They had another child, John, in 1843.

D20
Er coffadwriaeth am Jane, priod Richard Griffiths o'r Tycnw, yr hon a fu farw Gorphenaf 2fed 1864, yn 67 mlwydd oed. Welle'r bedd anedd unig y lleca ei llwch cysegreslig ei chlod sydd ucheledig na ro droed ar ler hir.

Richard Griffiths was an agricultural labourer who lived at Pendre common in Llanbadarn; the house is named as 'Ty Crwn' in the baptism register which records the baptism of his daughter, Elizabeth, in June 1831. Jane Griffiths, Richard's wife, was born in Parcel Canol and had three children; David, a miner; Elizabeth, a housemaid and Mary.

D22
Er cof am Sarah Davies, merch Thomas ac Elizabeth Davies, Pandy Dyffrynpaith, yr hon a fu farw Ebrill 14eg 1881, yn 4 mlwyd.d oed. Cynhwysa f'enad trwy sy ras, I deyrnas bythol wynfyd.

D23
Er cof am Mary Davies, merch Thomas ac Elizabeth Davies, Pandy Dyffrynpaith, yr hon a fu farw Rhag 6fed 1880, yn 7 mlwydd oed. Os fel blodeuyn gwyno unaf yn nechreu haf sy mywyd.

Thomas Davies was a labourer who had at least five other children in addition to the above. Of these David and Ann, the eldest, were twins.

D24
Here lieth the body of Jane James, wife of John James of Waunfawr, who departed this life on the 18th day of August 1850, aged 60 years.

D25
Sacred to the memory of E1iza James, daughter of John and Jane James of Waunfawr in this parish, who departed this life December 8th 1842, aged 23 years.

D26
Here lies the body of John Jenkins, son of Jenkin and Avarina Jenkins of Frongoch, who departed this life the 27th of September 1842, aged 22 years. Gwyn eu bydd y meirw y rhai sy yn marw yn yr Arglwydd.

John Jenkins was the fourth child of John and Avarina Jenkins who are also buried at Llanbadarn (see J228/9).

D28
Er cof am lsaac Jenkins, Commins Coch, yr hvn a fu farw Mehefin 24ain 1880, yn 52 ml. oed. Hefyd Margaret Anne, merch yr uchod, a Winifred ei wraig, yr hon a fu farw Mai 4ydd 1890, yn 17 ml. oed. Hefyd Elizabeth, yr hon a fu farw yn ei mabanod. Bydd myrdd o ryfeddodau....

See D32

D29
Er cof am Elizabeth, priod Isaac Jenkins, Commins Coch, bu farw Awst lOfed 1861, yn 30 ml. oed. Hefyd Margaret, rnerch i'r rhieni uchod, bu farw Rhagfyr 24ain 1869, yn 8 oed.

D30
Er cof am Hugh Jones, Commins Coch, yr hwn a fu farw Awst 3ydd 1846, yn 45 ml. oed. Gwyn eu byd y meirw y rhai sy yn marw yn yr Arglwydd.

D31
Er cof am Margaret, priod Hugh Jones, Commins Coch, yr hon a fu farw Hydref 7fed 1842, yn 45 ml. oed. Canys byw i mi yw Crist, a marw sydd elw.

Hugh Jones was an agricultural labourer who married Margaret Edwards at Llanbadarn on July 2nd, 1830, and had four daughters, Elizabeth, Charlotte, Margaret and Jane.

D32
Serchus cof am Isaac Jenkins, Commins Coch, bu farw Mehefin 25 1880, yn 47 ml. oed. Hefyd Elizabeth, ei blent, bu farw yn ei mabanod.

There were two families of Commins Coch headed by Isaac Jenkins, both of whom were born in the parish and died within a day of each other. Isaac (D28) was married to Elizabeth and worked as a labourer; they had eight children. Isaac (D32) was married to Winifred and worked as a miner and agricultural labourer; they had nine children.

D33
Sacred to the memory of Ann Jones, wife of James Jones, plasterer, of this vil­lage, who departed this life on the 15th of April 1869, aged 66 years. Also of the above named James Jones who died March 3rd 1889, aged 84 years. Also of. the daughter of the above named, Margaret Ann, who died Dec7th 1906, aged 64 years.

James and Ann Jones lived at Tairsimnau, Llanbadarn, and had three children; John, Margaret Ann and William Hughes Jones.

D34
In memory of John Walters, Dyffrynpaith of this parish, who died October 26th, 1881, aged 73 years. "Yr Arglwydd yw fy mugail; ni bydd eisieu Arnaf.. "

D35
To the memory of Richard, son of John and Elizabeth Walters, shop in this parish. Born Sept 20th 1842. Died July 22nd 1844.

John WaIters was a mason and came from Llangwyryfon; his wife, Elizabeth, was from Llangurig, Montgomeryshire: they had five children.

D36
Er coffadwriaeth am Ann, priod David Pierce, Picynsych, bu farw Mai 9fed 1867, yn 57 oed. Hefyd Elizabeth, merch David ac Ann Pierce, bu farw :Mai 16eg 1867, yn 23 oed. Gwyn eu byd y meirw y rhai sy yn marw yn yr Arglwydd.

D37
In memory of Jane, wife of Thomas Evans of Llanggawsai, who died 8th January 1865, aged 51 years. Dyma. feddrod gwraig rineddol barchai ddyn ac defnai dduw un a gerid gan ei theulu ar gymid o gaeth. LIe du' n byw hedeg wnaeth i nef y nefoedd hedd i'w choref yn ngro y llawr hyd y diwrnod pan adgoda'n hardd o llwch Llanbadarn Fawr. Hefyd am y rhagddywededig Thomas Evans, yr hwn a fu farw y 26ain o Tachwedd 1891, yn 71 mlwydd oed. Werthfawr yngolwg yr Arglwydd yw marw­olaeth ei saint ef.

Thomas Evans was a labourer who lived, after his wife's death, with his young daughter Ann, a dressmaker, and his sister-in-law, Mary Hughes.

D38
Sacred to the memory of John Jones, son of Thomas and Mary Jones, South Gate, Who departed this life 13th July 1852, aged 19 years. Gwyn eu byd y meirw y rhai sydd yn marw yn yr Arglwydd. Also Bettsy, daughter of Thomas and Mary Jones. She died 27 th July 1859, aged 2 years.

Thomas Jones, a carpenter and grocer, lived in the area between the Tollhouse and the inn, the Piccadily, that made up the community of Southgate. Thomas and Mary Jones had nine children, including John, their eldest and Bettsy, the youngest.

D39
Er coffadwriaeth am Ann, merch Thomas a Mary Jenkins, Tynewydd, yr hon a fu farw Ionawr l0fed 1849, yn flwydd oed. Nofiadd o wyniau afiach a gwayw'r byd yn gerub iach.

D40
Er coffadwriaeth am Mary Jenkins, priod Thomas Jenkins, Rhydyfelin, yr hon a fu farw Gor 13eg 1880, yn 63 ml. oed. "Gwyn eu byd y meirw y rhai sydd yn marw yn yr Arglwydd. "

D41
Er coffadwriaeth am Thomas Jenkins, saer maen o Rhydyfelin, yr hwn a fu farw Rhagfyr yr 8fed 1858, yn 44 oed. Hefyd Mary .Anne, ei ferch, yr hon a fu farw Rhagfyr 29ain 1851 yn 2½ ml. oed. Buan y rhed y bywyd - a blysio ei bleser sydd ynfyd; rhyfedd mor ofer hefyd yw wn y bean yn y byd.

Thomas Jenkins, a stonemason, and his wife, Mary, had three children; William, Ann and Mary Anne

D42
Er Coffadwriaeth am William Jones, ty'nlon, yr hwn a fu farw Hydref 19, 1867, yn 78 ml. oed. Hefyd am Mary Jones, ei briod, by farw Mawrth 22 1847, yn 58 ml. oed. Os bydd .giwr mare, "a fydd efe erw drachefn? Disgwyliaf holl ddyddiau fy milwraeth hyd oni ddelo fy nghyfnewidiad.

William Jones was a mason who lived at Ty'n y Lon, with his wife and daughter, Jane.

D43
Er serchus gof am Morris Jones, Marian Cottage, Llanfarian, yr hwn a fu farw Chwefror 18fed 1895, yn 70 mlwydd oed. Y cyfiawn a obaithia pan fyddo yn marw. Hefyd Elizabeth Jones, anwyl briod y dywedig Morris Jones, yr hon a hunodd yn yr Iesu Gorphenaf 29ain 1902, yn 78 ml. oed. Goffadwriaeth. y cyfmwn sydd fendigedig.

D44
In memory of William, son of Morris and Elizabeth Jones, Pentre'r bont, who died Nov. 22, 1861, aged 5 years. Also Catherine, daughter of the above Morris and Elizabeth. Jones, who died Feb. 22, 1863, aged 2 years. Y blodau hyn a dard­dodd un boreu'n hyfryd iawn; y blodau yma wywodd yn gymar cyn prydnawn; a blodau ydynt heddyw, yn nghoron Iesu gwir a blodau fyddant iddo tra peri ef yn ddu.

D46
Er serchus coffadwriaeth am John Morris Jones anwyl fab Morris ac Elizabeth. Jones, Marian Cottage, Llanfarian, yr hwn a hunodd yn yr Iesu Ebrill l0fed 1886, yn 30 mlwydd oed. Cyfaill ir Iesu sydd yma yn llechu yn dawel mewn daear yn cym­ryd ei hun wrth seiniad tra hyfryd. Yr archangel fe gyfyd, yn ddisglaer ar ddelw ei Brynwr rhw ddydd y'styr perffaith, ac edrych ar yr uniawn; canys diwedd y gwr hunny fydd tangnefedd. Psalm XXXVII. 37.

Morris Jones lived at Marian Cottage, a house still standing on the left of the road towards Aberystwyth as one leaves Llanfarian. He was a stonemason for most of his life as well as being the village postmaster. He had at least seven children.

D45
Er serchus gof am James, mab James ac Anne Pierce, Wainhir, yr hwn a fu farw Ebrill yr 28ain 1892, yn 17 mlwydd oed.. Fel blodewyn y daw allan, ac y torrir ef ymaith; ac efe a gilia fel cysgod, ac ni saif. Ai marw raid i mi, a rhai fy ngorph i lawr, a rhaid i 'n henaid frus ffoi, i'r tagwyddoldeb mawr.

Wainhir was a small dwelling close to the farm of Cefnhendre where James Pierce worked in 1871, at the age of 17, as a farm labourer. His son, James, was baptised in April 1875 when the family lived at Tafarnyfagal.

D47
Er cof anwyl am Mary Anne Solomon, Talybont, hunodd Ionawr 8fed 1900, yn 74 mlwydd oed. "Byw i mi yw Crist a marw sydd elw."

Mary Anne was the daughter of William Solomon, an innkeeper, who came from the county of Gloucestershire and lived in Queen Street, Aberystwyth. She had two sisters and three brothers, one of whom, Edwin, was a printer.

D48
In loving memory of Elizabeth, the beloved wife of Thomas Watkins, Master Mariner of Aberystwyth, who died on Saturday, 23rd April, 1887, aged 59 years. Dismwth ond y siomdd-yn chwerw ei cheraint pan hunodd, ond Iesu a'i dewisodd o'i hing fyd - hyn rynga'i fodd.

D49
In affectionate rememberance of Catherine, youngest daughter of John Williams of Picton House, Aberystwyth, late of Rhymney, by Anne his Wife, who departed this life on the 17th day of July 1862, aged 19 years. He said, weep not: she is not dead but sleepeth.." Luke VIII. 52. Also to the memory of Anne, the beloved wife of the above named John Williams, who departed this life on the 27th day of Dec. 1873, aged 63 years. Her end was peace. Also in loving rememberance of the above named John Williams, who departed this life on the 9th day of Nov. 1883, aged 78. Daw o'i fedd oer du i fod - yn addum rhinweddau y duwdod: ac i glir fynegu i glod. Ai yrfa yn ddiddarfod.

D50
Er serchus gof am Thomas Jenkins, Cominscoch, bu farw Mawrth 5, 1880, yn 73 ml. oed. Hefyd Margaret, ei briod, bu farw Tach. 24, 1883, yn 73 ml. oed.

D51
In memory of Avarina, wife of John James of this parish, who departed this life the 12th day of. December 1842, aged 47 years.

John and Avarina James lived at Penywaun, on Waunfawr, with their three chil­dren, Mary, Jane and Thomas; John was a labourer.

D52
Er coffadwriaeth am John Jones, o Aberystwyth, yr hwn a fu farw y dydd 1af o Ionawr, 1873, yn 21 oed. Hefyd am Thomas Evan Jones, rnab John ac Ellen Jones, yr hwn a fu farw Ionawr y 9fed, 1878. Rwyf yn dych 'mygu weithiau braidd am ryw fynyd awr ...........

D53
Here lieth the body of Elizabeth, wife of. David James, Waunfawr in this parish, who departed this life on the 12th day of April 1845, aged 72 years. Mi gysgaf hun yn dawel dros enyd y rafel nesdatod trefn y rhod ac yn mewn hedd. . . . . Sacred to the memory of the aforesaid David James who departed this life on the 27th day of June 1847, aged 77 years. Na wylwch ddim o'm plegyd i wrth roi f'ynghorff lawr waith yn y ......

David James, an agricultural labourer, lived with his wife Elizabeth at Blaencwm on Waunfawr.

D54
Er coffadwriaeth am Thomas Peters o' r Waen Fawr, yr hwn a fu farw Chwefror 3ydd 1870, yn 63 oed. Priod cywir, tad tirion, hynod oedd. Ei nodweddau cyson, hygar, astyd, tawel Gristion. Ai dynfa i wlad y nef Ion.

Thomas Peters was an agricultural labourer and lived at Blaencwm next to David and Elizabeth James (D53), who were probably the parents of his wife, Elizabeth. Thomas and Elizabeth had two children, Elizabeth and Roger; they also had a lodger, one John Jones who was blind, who had previously lodged with David James.

D55
Er Serchus coffadwriaeth am Thomas Williams, No. 8 Penmaesglas Rd., yr hwn a hunodd yr Iesu Ebrill 5, 1901, yn 29 mlwydd oed. Gostyngodd efe fy nerthar y ffordd; byrhaoddfy nyddiau. Er mor chwer wydyw danfon, ein cyfeillion thar bedd, peidiwn wylo ondmelus gofio, tawl hyno maent mewn hedd.

Thomas Williams worked at the premises owned by Mr Rea in Terrace Road which is now the White Horse Inn. He caught a cold which developed into pneumonia from which he died on Good Friday.

D56
Er coffadwriaeth am Richard Samuel, Waunfawr, yr hwn a fu farw Gorrnenaf 29ain, 1888, yn 75 mlwydd oed. Hefyd am Mary Samuel, ei anwyl briod, bu farw Mai 16eg 1884, yn 73 mlwydd oed. Wedi huno, Daw enyd, i godi a gado'r bedd priddlyd; gwyr geir, o y geryd ddydd barn, ar ddiwedd y byd.

D57
Er coffadwriaeth am David William, anwyl fab John a Sarah Samuel, Waunfawr, yr hwn a fu farw Mawrth 12fed 1894, yn New Tredegar, yn 22 mlwydd oed. Fynyddiau a beth heibio, fy amcanion a dynned ymaith; paham yr wylwn am y rhai sydd wedi cyrrhedd fry heb fraw yn rhydd oddiwrth bob poem a baimaent eto'n fyw yr ochor draw. Hefyd Richard, mab Richard a Mary Samuel, Waunfawr, fu farw yn 9 mis oed.

Richard Samuel farmed a small holding of six acres on Waunfawr and worked as an agricultural labourer on nearby farms; he also had some interest in carpentry for he is described as a carpenter in the baptism register entry relating to his son John. Richard and Mary Samuel had five sons. For David William Samuel see Sarah Samuel G14.

D58
Sacred to the memory of John Watkin, son of John Lewis, master mariner of Aberystwyth, by Elizabeth his wife, who departed this life on the 17th of November 1857, aged 2 years and 8 months. Also to the memory of the above named John Lewis, master mariner of Aberystwyth, who departed this life May 5th, 1864, aged 41 years. Also of Elizabeth his wife, who departed this life February 27th 1864, aged 40 years. Also of John James, infant son of William Hughes Jones and Elizabeth his wife, and grandson of the above. Born February 21st 1882. Died August 18th 1882.

John Lewis, master mariner, lived in Mary Street (now Terrace Road), Aberystwyth with his wife and two young daughters, Anne and Elizabeth, shortly before his death in 1864.

D59
In memory of Catharine Jones, second wife of William Jones of Pontllanychaiarn, who departed this life August 30th, 1846, aged 30 years. Deil yr undeb priodasol rhyngdd a'i bobl yn y bedd; anwahanol a thrawyddol yw y cyfamnod hedd. Nis gall angau byth ei dori, ni ally bedd ei bydri chwaith; yn yr undeb do'nt i fynu i ganu i dragwyddiodeb imaith.

D60
Here lieth the body of Ann Jones, wife of William Jones of Pontllanychaiarn, who departed this life the 11th day of March 1845, aged 30 years. Gwyn eu byd y meirw y rhai sy yn marw yn yr Arglwydd, o hyn alIen, medd yr yspryd, fel y gorph wyront oddiwrth eu llafur: a'i gweithbredoedd ry yn eu canlyn hwynt.

D61
Here lieth the body of Jane Jones, daughter of William and Ann Jones, who departed this life the 6th of July 1844, aged 4 years and 6 months.

D62
Here lieth the body of Richard Jones, son of William and Anne Jones, who departed this life December 11th, 1845, aged 5 years and 6 months.

D63
Sacred to the memory of Elizabeth, daughter of William and Elizabeth Jones, Rose Cottage in this parish, who departed this life 13th of August 1853, aged 2 years. Also Janeetta, daughter of the above William and Elizabeth Jones she died April 16th 1854, aged 13 months.

D64
To the memory of William Jones, Rose Cottage, LIanychaiarn, who died April 18, 1889, aged 74 years. At rest.

D65
Here lieth the body of Owen, son of Edward and Catharine Edwards of Tafarnfagal in this parish, who departed 'this life 5th December 1844, aged 14 years.

In the baptism register of Llanbadarn Edward Edwards is recorded as a labourer living at Cefnyfaeaor when Owen was christened in June 1830; his sister, Sarah, was baptised in 1838 when the family lived at Llwynygog.

D66
In loving rememberance of Margaret Ann, daughter of John and Mary Rowlands of Aberystwyth, and wife of William Jones. Died May 10th 1869, aged 19 years. "Her sun has come down while it was yet day."

Margaret Ann was the daughter of John Rowlands, a ship's broker, who lived in New Street, Aberystwyth, with his wife and five children.

D67
Sacred to the memory of. M ....................... .ames ....................... died March ....

D68
Er coffadwriaeth am John Roberts, Cwmpadarn, Saer, yr hwn a fu farw y 3ydd dydd o fis Mawrtb, 1870, yn 55 mlwydd oed. Trwy groesaublin gofidiau maith rwy'n nawr yn iach ar ben fy'nhaith. Ffarwel y byd a'i ofid mwy, a phob temtasium brad a chlwy.

D69
Er coffadwriaeth am Margaret Roberts, gwraig John Roberts, Cwmpadarn, Saer, yr hon a fu farw y 6fed dydd 0 fis Medi 1857, yn 41 mlwydd oed. Diwyd fu.yn blodeu mewn einioes mai 'n anwyl ei chefio, truan mwen y raian a gro y dur hen wedi huno.

John and Margaret Roberts lived at Cwmpadarn with their four children, Richard, Jane, John and Mary. The Cambrian News, in March 1870, carried this report on the death of John Roberts indicating the precarious nature of daily life during the Nineteenth Century:

On Thursday last, the 3rd inst., a man of the name of John Roberts of Cwmpadarn, Llanbadarn, who has been for many years a head carpenter at Nanteos, the seat of Colonel Powell, was returning home about seven o'clock in the evening, and instead of going round the turnpike road he took a short cut by the farm of Glanrafon, and had to go across two footbridges over the River Rheidol, which leads to the road to Llanbadarn village. When on the flat near the river he met three other persons, and was seen to go over the first bridge safely. The second bridge is very narrow, supported only by two iron rods, and is nearly falling. The hand rail in several places has broken off, and some planks are missing and it is quite in an unfit state for passage. When on this bridge he was seen by one of three others, David Jones of Tyhen, Clarach, farmer, who had to go the same way, and who had crossed the bridge, to come over as far as the middle of the bridge, and then fall into the river. Jones lost sight of him; he called out to him by name, but had no answer. The river was much flooded at the time. The following morning, about eight o'clock, his corpse was found about 100 yards below the bridge. The deceased was much respected.

D70
Er serchus gof am John Jones, Sailmaker, Llangawsai, yr hwn a fu farw Medi 25, 1886, yn 40 mlwydd oed. Am hynny byddwch chwithau barod: canys yn yr awr ni thybioch y daw mab y dyn.

John Jones was the son of David and Elinor Jones, tanner, of Llangawsai. He is recorded as a sail maker in 1871 at a time when Llangawsai contained a large number of textile workers, principally weavers and tailors.

D71
In memory of Anne Davies, daughter of Evan and Ann Davies, Ty hen, who died April 22nd 1863, aged 18 years. Blodeu'm engetid sy.......

D72
Sacred to the memory of Mary Davies, daughter of the aforesaid Evan and Mary Davies, who died November 22, 1845, aged 15 years. Sacred. to the memory of, Evan Davies of Glanymor Vinor Issa in the parish of, Llangorwen, who died 4th of March 1843, aged 25 years. Also Mary Davies, wife of the above Evan Davies, who died........

D73
Sacred to the memory of Bridget Elizabeth, wife of Edward Williams of this village, born 5th July 1809, died 7th June 1861. Also the above named Edward Williams, died 23rd of March 1866, aged 60 years.

D74
Sacred to the memory of Blandina Anne, daughter of Edward and Bridget Elizabeth Williams of this village. Born 30th November 1838, died 25th June 1857. Also to the memory of Anna Maria, sister of the above named. Born 7th Octr 1834, died 16th Augt 1857.

Edward Williams came from Machynlleth and lived in Northgate Street, Aberystwyth, in 1841with his wife and five children, while he worked as an auctioneer. In 1851 he is recorded as a solicitors clerk living at ‘Ty Mawr', Tanyfonwent, in Llanbadarn with his wife and seven of his eight children. In the 1841 Census the children are recorded by their initial Christian names which was the standard nomeclature of the local people; only the gentry used a number of Christian names. In the 1851 Census the children all possess two Christian names including the youngest daughter, Sydney Arabella. The unusual name, Arabella, may be connected with the Hughes family of Lluest Gwilym, a family of solicitors; next to their family vault is buried Arabella MacGillycuddy (see F2) and presumably Edward Will­iams was aware of the name from his connection with the Hughes family.

D75
Er cof, am Evan Jenkins, Waengau o'r plwyf hwn, bu farw Tachwedd 28 1879, yn 68 000. Hefyd William Roberts, wyr i' r uchod, bu farw Mawrth 15, 1885, yn 17 oed. Cain esgyn o'r dyrys arialwch i'r nefol baradwys i fyw; ein hendio llwddedig gaiff orphwys, yn dawel ar fynwes ein Duw.

D76
Er cof am Margaret Jenkins, Tymawr, o'r pentref hwn, yr hon a fu farw Rhagfyr 30ain 1909, yn 68 mlwydd oed. Am hynny byddwch chwithau barod: canys yn yr awr ni t hybioch y daw mab y dyn.

In 1871 the family lived at Commins Coch. Evan Jenkins, a widower, came from Penbryn, Cardiganshire, as did his daughter, Margaret; her son, William R., was born in Llanbadarn Fawr.

D77
Er coffadwriaeth am Anne, merch John a Mary Rees, Middlefield yn y plwyf hwn, yr hon a fu farw Mai 21ain 1850, yn 20 mis oed.

In 1850 John Rees, a labourer, lived with his wife Mary and daughter, Jane, at Middlefield, a smallholding of 2 acres, owned by his father-in-law John Jenkins.

D78
Sacred to the memory of Lewis Morris of Aberystwyth, Currier, who departed this life the 17th day of March 1863, aged 47 years. He was an affectionate husband, a tender father and a kind friend. Blessed are the pure in heart for they shall see God. Also to the memory of Lewis, son of the above named who died at Nassau, N-P, October 4th 1863, aged 15 years. Also of Elizabeth, wife of the said Lewis Morris. Born February 2nd....

Lewis Morris was a leather worker in his early career but he is usually listed as a licensed victualler and innkeeper living at Corporation Street, Aberystw­yth. He had four children, Jane, Lewis, Thomas and Elizabeth.

D79
To the memory of Elizabeth, daughter of Edward and Mary Jones, Smith, of Abery­stwyth. She died 2nd of May 1845, aged 16 months. Also Edward, son, of the above named Edward and Mary Jones, who died 15th of November 1870, aged 22 years. Like as a bud wipp' d of a tree, so death has parted you and me. Like as I am soon must you be, therefore prepare to follow me.

Edward Jones was a journeyman blacksmith from Cardigan who lived at Corporation street, Aberystwyth, with his wife Mary, and their two sons Richard and Edward.

D80
Sacred to the memory of Thomas Taylor, late of Devil's Bridge, who died at Aber­ystwyth, on the 13th of December 1842, aged 67 years..

D81
Also to the memory of Ann Taylor, wife of Thomas Taylor, who died at Aberystwyth, on the 20th of October 1843, aged 70 years.

In 1841 Thomas and Ann Taylor, described as of independent means, lived at Portland Street, Aberystwyth.

D82
In memory of Mary, wife of Thomas Felix of Aberystwyth, who died April 21st 1867, aged 71 years. Pwy bynnag a del attaf fi nis bwriaf ef allan ddim.

Mary Felix was married to Thomas Felix a shoemaker and they lived at Mill Street, Aberystwyth. They had three children, Elizabeth, Henry and Thomas. In 1871 Thomas Felix, then 71, still worked in Mill street as a shoemaker while Elizabeth, widowed, cared for him and her daughter, Ann, while working as a poulterer. Two of Thomas and Mary's grandchildren are also buried at Llanbadarn, see Dl14.

D83
Er serchus gof am David Wlliams, pendref, yr hwn a fu farw Mai 11eg 1890, yn 71 mlwydd oed. Am hynny byddwch chwithau barod: canys yn yr awr ni thybioch y daw mab y dyn. Ni ddaw nghyfeillion mwya‘u nedd, I8m nebrwig ond hyd lan y bedd; try pawb eu cefnau, dyma'r dydd gadawant fi yn fy ngwely pridd. Hefyd am Anne Williams, anwyl briod i'r uchod, yr hon a fu farw Mehefin 15eg 1897, yn 63 mlwydd oed. Fel blodeuyn y daw allan ac y torrir ef ymaith ac efe a gilia fel cysgod ac ni saif. Job. 14. 2.

D84
Er coffadwriaeth am William Bowen, Morwr o Aberystwyth, yr hwn a fu farw Awst y 18fed 1870, yn 42 oed. Er mynd i lawr dros dro i'r pridd, daw'n corph i'r lan o'r bedd ryw dydd. Daw llufel gwlith o groth y wawr, yn nydd y farn o lwch y llawr.

William Bowen was the son of John and Mary Bowen of High street, Aberystwyth. His father was a sawyer but William became a merchant seaman. He lived at Grays Inn Lane with his wife, Sarah, and his children, William, Sarah Anne, Phoebe and Martha; his youngest son, John, was born shortly after his death.

D85
Er cof am Robert Jones, o'r pentref hwn, yr hwn a fu farw Ebrlll 2Ofed 1889, yn 62 ml. oed. Einioes nid yw ond enyd, - a diddym yw dyddiau ein enwyd; ein haf­iach daith sydd hefyd, i dy'r beddwrth dd'od i'r byd.

D86
In memory of Richard Rowlands, Trefechan, who died August 24th 1885, aged 84 years. With long life will I satisfy Him, and Show Him my salvation.

D87
In memory of Margaret, wife of Richard Rowlands, High street, who died March 24th 1874, aged 75 years. So teach us to number our days tbat we may apply our hearts unto wisdom.

Richard Rowlands was an agricultural and general labourer who, with his wife Margaret, had six children. They lived in various parts of town including Penmaesglas Road, Queen Street, High Street and Trefechan. It is possible that Richard moved to Trefechan after Margarets' death because that area of Aberystwyth contained a number of cheap lodging houses.

D88
Er coffadwriaeth am Mary, priod Thomas Evans o Aberystwyth, bu farw 20fed o Medi 1867, yn 52 mlwydd oed. "Cofia yn awr dy greawdwr yn nyddiau dy ieuengctid”.

D91
Sacred to the memory of Magaret Botwood, wife of William Botwood, Mariner of Aberystwyth, who departed this life June the first, 1869, aged 64 years. Gwelwch y bedd ll e ‘ rwyf yn bod, medd duw, I'r bedd mae'r byw yn dod, cyn dod i fedd, o fyw yn ai gorchymynion doethion duw.

In 1851 Margaret Botwood, a mariner's wife, lived at Shipbuilders Row, Aberystwyth with her two children, Gwynne and Margaret.

D92
In memory of Mary Morgans, wife of Isaac Morgans, 23 Terrace Road, Aberystwyth, who died on the 3rd day of November 1871, aged 76 years. Blessed are the dead which die in the Lord..

Mary Morgans was from Berriew in Montgoneryshire, and lived with her husband, Isaac, in Terrace Road where they ran a bakery and flour shop. They had one daughter, Margaret, who was born at Llandinam in 1838 and kept a lodger for many years: he was George Pugh (see A147).

D93
Sacred to the memory of Edward Bronard Coleman, Esq., who died 23rd September 1849, aged 57 years.

D94
Sacred to the rnemory of William Thompson, late of Kington, Herefordshire, who departed this life July 1850, aged 43. Also to the memory of Douglas Edward, only son of the above, died September 1865, aged 25.

William Thompson was a surgeon who lived at Brynmore House, Marine Terrace, Aberystwyth, with his wife, Harriet, and two children, Elizabeth and Douglas. Douglas died on Friday, September 29th, 1865, after several years severe illness.

D95
Bedd Eizabeth Edwards, Commins Coch, yr hon a fu farw Awst 25ain, 1862, yn 81 oed.

D96
Er coffadwriaeth am David Griffiths, Commins Coch, yr hwn a fu farw Medi 12fed 1859, yn 33 oed. Hefyd Levi, mab i David a Jane Griffiths, a fu farw Tachwedd 15, 1859, yn flwydd oed.

David Griffiths was the son of Griffith and Jane Griffiths of Llanbadarn; Griffith was a carpenter and had eight children. His son, David, was a miner and he had two children Levi and Richard.

D97
Er coffadwriaeth am Anne, rnerch Levi ac Anne Williams o'r Commins Coch, yr hon a oned ar y 24ain o fis Mehefin 1835, ac a fu farw eir y 4ydd dydd o fis Ionawr 1850. Cofia ddyn wrch flyned beibio fel yr wyf ti finnan fuoedd. Fel yr wyf fi wirbauraddeui, ceffedd cofia ddyn mai marw fydd i.

D98
Er cof am Anne, priod Levi Williams, Commins Coch, yr hon a fu farw Ebrill 26ain 1870, yn 63 oed.

Levi Williams was an agricultural labourer who had three daughters, Anne, Jane and Elizabeth.

D99
Er coffadwriaeth am Anne, priod John Roberts, Cwmpadarn, bu farw Medi 6, 1883, yn 75 oed.

In the Census of 1851 Anne Roberts is recorded as a ‘Labouring woman' with her six year old daughter, Elizabeth.

Dl00
Sacred to the memory of William Williams of this village who departed this life April 10 1851, aged 72. Also Ann Williams, the beloved wife of William Williams, who departed this life November 2 1852.

Dl0l
Sacred to the memory of Jane Jenkins of Brynbanadl in this parish, who died 20th day of May 1855, aged 42 years. Ew yn eu byd yr marw mai sy yn marw yn y Arglwydd.

Jane Jenkins was the wife of John Jenkins who farmed the eight acres of land that made up the smallholding, Brynbanadl.

Dl02
In memory of John Roberts who died Jany 24th 1880, aged 65 years. Also John, son of the above, who died May 14th 1870, aged 30 years, and his two infant children. Also Gwen, widow of the above John Roberts, who died July 8th 1901, aged 82 years.

John Roberts was a shoemaker from Llandrindod Wells who moved to Aberystwyth in 1860 with his wife and eight children. His eldest son, John, was also a shoemaker.

Dl03
Er serchus gof am William Williams, o'r Rope Walk, Aberystwyth, yr hwn a fu farw Mawrth 7fed 1875, yn 59 mlwydd oed. Y cyfiawn a obeitha pan fyddo yn marw.

William Williams was a labourer, probably at the rope works which were situated at the site once occupied by West Wales Garages, who came from Tredegar. He was married to Sophia and they had a son, William, who was born in Bow Street.

Dl04
William Hughes, died August 18 1891, aged 31 years.

DI05
Er cof am Anne, merch Richard a Mary Morgans, Pontllanychaiarn, bu farw Mawrth 9fed 1848, yn 11 mis oed. Hefyd Margaret, ei chwaer, a fu farw Gorph. y 26, 1852, yn 3 bl. oed. Wele plan yn ynd eirfeddiod yr Arglwydd, ei wobr ef yn ffrwyth y groth.

Dl06
Er coffadwriaeith am Evan Herbert, mab Hugh a Mary Richards, Felin y Morfa, yr hwn a fu farw Chwefror 16ed 1882, yn 20 mlwydd oed. Fy nyddiau sydd fel cysgod yn elw a minnau fel glas-welltyn a wywais.

DI07
Er coffadwriaeth am Hugh. Richards, Melyn y Morfa yn y plwyf hwn, yr hwn a fu farw Tachwedd 3 1887, yn 46 mlwydd oed. Hefyd am Mary Richards, priod dyweddedig Hugh Richards, yr hon a fu farw Tachwedd 17 1887, yn 67 mlwydd oed. Gwyn eu byd y meirw y rhai sydd yn marw yn yr Arglwydd, o hyn allan medd yr Yspryd., fel y oror.....

Dl08
Er coffadwriaeth am Elizabeth, merch Hugh a Mary Richards o Felin y Morfa, yn y plwyf hwn, yr hon a fu farw Mawrth 19ed 1857, yn 3 blwyd oed ... coffadwriaeth am Morgan, mab i'r rhagddywededig Hugh. a Mary Richards, yr hwn a fu farw Ionawr 16eg 1852, yn flwydd ac 8 mis oed ........

DI09
Er coffadwriaeth am John Richards, mab Hugh a Mary Richards, Felyn y Morfa, yr hwn a fu farw yn Rio Janerio, Chwefror 18 1873, yn 26 mlwydd oed. Hefyd am Hugh John, yr unig mab uchod John a S.A. Richards, yr hwn a hunodd Ebrill 17 1876, yn 3 blwydd ac 8 mis oed. Er coffadwriaeth am Morgan Richards, mab i'r dywededig Hugh a Mary Richards, yr hwn a fu farw Tachwedd yr l7eg 1870, yn 18 mlwydd oed. Hefyd am David Ricbards, mab Hugh a Mary Richard, uchod, yr hwn a fu farw Ebrill y 13eg 1873, yn 24 mlwydd oed.

Hugh Richards was the son of John and Elizabeth Richards who ran the Parson Mill at Llanbadarn Fawr. Raised in a milling family Hugh took over the running of the Morfa Mill which was built about 1740, while his brother, David, ran the mill at Llanbadarn. John and Elizabeth Richards were early converts to the Nonconformist cause for in the baptism register of Soar Chapel, Llanbadarn, is an entry, of 1825, referring to the baptism of a child "of Jno Richards and wife, Elizabeth Morgan, of Parson Mill, miller, by Azariah Shadrach.”

Hugh and Mary Richards died within a week of each other and both outlived their children and grandchildren as this extract from the Cambrian News makes clear:

About a fortnight ago Mr Hugh Richards, who recently lived at Trefechan died and was buried, and in little over a week afterward his wife died and was buried on the same day of the week as was her husband - on Tuesday. Mr Richards, who was the brother of the present occupier of the Parson's Mill at Llanbadarn, occupied Felinymor, a mill on the banks of the Ystwyth, which has gone into ruin. He recently lived with his wife in Trefechan. They had no fewer than nine children and one grandchild. All of them had the appearance of being healthy and strong but today not one of them survives. The grandson died young, one of the sons died across the seas, and all the others died when they reached ages ranging from twenty to thirty.

Hugh and Mary Richards's children were Mary; John, who died in Rio de Janiero in 1873, was married and his child, Hugh John Richards, is the grandchild referred to above; David; Morgan; Morgan, named after his brother who died before his birth; Elizabeth, who died when she fell into the mill dam at Morfa Mill; Anne; Hugh and Evan Herbert.

Dll0
Sacred to the memory of John Richards of Parson Mill in this parish, who died the 1st of August 1851, aged 63. Ffarwel gyfeillion anwyl iawn. Dros enyd fechan ni madawn henffych i'r dydd cawn cungrwdd yn Salom fiy oddewiw yr bwrdd. Also of Elizabeth Richards, wife of the above named John Richards, who died.........

Dlll
Er coffadwriaeth am William Williams o blwyf Llanfihangel Croeddin, yr hwn a fu farw Medi 2 1847, yn 28 mlwydd oed. Yma hefyd y gorphwsa ei fab yr hwn oedd a Gwarfelin Person a fu farw Mawrth 6 1874, yn 27 mlwydd oed. Ystyr y perffeith ac edrych ar yr uniawn canys diwedd ygwr hynnw fydd tangnefedd.

Dl12
Er coffadwriaeth am Mary, gwraig William Williams o Llanerchen i'r plwyf Llanfi­hangel Croeddin, bu farw Ebrill 18 1845, yn 25 mlwydd oed. Yma hefyd y gorphwysa Elizabeth, eu merch, gwraig John Griffiths, Maes y Bontbren o'r plwyf hwn, yr hon a hunodd Mai 20 1875, yn 31 mlwydd oed. Canys osyn credu farw Iesu ai adgyf­odi felly y rhai a husant yn yr Iesu a ddwg Duw hefyd gyd dig ef.

Dl13
Er cof am Eliza, merch John a Eliza Richards, gynt o Felin Person, yr hon a fu farw Chwefror 9ed 1874, yn 46 mlwydd oed. Yma hefyd y gorphwys Evan, mab William a Sophia Thomas, Gwarfelin Person, yr hwn a fu farw Tachwedd 29 1874, yn 10 mlwydd oed. Does achos digaloni er calli mab on plith nis gwaith ond gadargofyd a myndir efionyth

John Richards was born at Parson Mill, Llanbadarn, and with his wife, Elizabeth, had eight children: John, an agricultural labourer; Hugh, see above; Jane; David, who ran the mill after his parents' death; Elizabeth, who died in 1874; Anne and Sophis, who married William Thomas of Gwarfelin Person. The eighth child was William whose tombstone was recorded in 1905 as 'In memory of William, the son of John and Elizabeth Richards, of Parson Mill, in this parish, died 28til April 1839.

D114
Sacred to the memory of Mary Ellen, daughter of Henry and Jane Felix of Aberystw­yth, who died 29th of February 1872, aged 4 years. Also to the memory of Mary, daughter of the above named Henry and Jane Felix, who died on the 3rd March 1875, aged 1 year and 3 months.

Henry Felix was the son of' Thomas Felix and Mary, his wife, who is buried at Llanbadarn (see D82). He was a ship carpenter and had at least six children: Elizabeth, Margretta, Thomas, Mary Ellen, David and Mary.

D115
Er serchus gof am Avarina, annwyl ferch Edward a Avarina Jones, Factory, Llanbad­am, yr hon a fu farw Mawrth 5, 1900, yn 17 mlwydd oed. Hefyd am Avarina, annwyl gwraig Edward Jones, yr hon a fu farw Ebrill 4 1900, yn 58 mlwydd oed. “Cyfod ni ar di ddeheuIaw.” Hefyd am Edward Jones, yr hwn a fu farw Ebrill 26, 1905, yn 64 mlwydd oed. Mi un fod fy mrhynwr yn fyw.

D116
Er serchus gof am anwyl blant Edward ac Avarina Jones, Factory o'r plwyf hwn, Margaret, fu farw Gorph. 4, 1885, yn 11 ml. oed. Hefyd Anne, a farw Mai 5 1886, yn 9 ml. oed. Oienctyd teg a hawddgar dewch y mai weld y fan lIe' r ym ni yma' n gorwedd heb cwmni tad na mam na chwmni neb rhiw bobl y fan lle'r ydym ni oienctyd cofiwch fod marw 'nol i chi.

Edward Jones was the assistant overseer at the Factory, Llanbadarn Fawr. The loss of his daughters had a tragic effect on his wife whose lifeless body was found floating in the mill pool. The Cambrian News reported that she had been low in spirits since the death of' her daughter and ‘had not been known to have left the house since she lost her daughter.'

Dl17
Sacred to the memory of W. Besemeres, M.D., F .R.C.S., who died at Dole, near Aberystwyth, December 29th 1871. Also of Emily Ewings, (sister of E. Besemeres), who died at Dole June 27th, 1875.

Dr William Besemeres was born in London and retired to live at Dole where he died at the age of 74. Emily Ewings was the sister of his wife Elizabeth who was staying with the family with another sister, Alice, in 1871.

Dl18
Er serchus cof am John Edwards, mab y weddw Jane Edwards, 19 North Gate Street, Aberystwyth, yr hwn a fu farw Chwefror 14eg, 1874, yn 31 mlwydd oed. Canys os ydym yn credu. farw Iesu ai adgyfodi; felly y rhai a hunosant yr Iesu, a ddwg Duw hefyd gyd ag ef.

John Edwards lived with his mother, a woman of private means, and worked as a joiner.

Dl19
Er serchus cof am Elizabeth, priod John Thomas, Coachbuilder, Thespian Street, Aberystwyth, yr hon a fu farw Tachwedd 6ed 1864, yn 25 mlwydd oed. Hefyd David, mab John ac Elizabeth Thomas, yr hwn a fu farw Ebrill 29 1861, yn 14 mis oed. Gwyn eu byd y meirw y rhai sydd yn marw yn yr Arglwydd..

D120
Er coffadwriaeth am Ann, priod Thomas Williams, Bwlch-bach yn y plwyf hwn, yr hon a hunodd yn yr Iesu Ionawr 26ain 1884, yn 58 ml. oed. "Gwyn eu byd y meirw y rhai sy yn marw yn yr Arglwydd." Hefyd am y rhagddywededig Thomas Williams, yr hwn a hunodd yn yr Iesu Rhagfyr 31ain 1901, yn 70 ml. oed. Cofiadwriaeth y cyfiawn sydd ......

D121
Er cof am Henry Williams, mab David a Margaret Williams, Tymawr, yr hwn a fu farw Awst 29ain 1872, yn 31 ml. oed.

Dl22
Er cof am David Williams, Tymawr o'r plwyf hwn, yr hwn a fu farw Ionawr 17eg 1878, yn 77 ml. oed. Deled dy deyrnes .....

D123
Er serchus cof am Margaret Williams, Tymawr o'r plwyf hwn, yr hon a fu farw Rhagfyr 14eg 1890, yn 86 mlwydd oed. "Gwneler dy ewyllys .......

D124
Yma y gorphwys y rhanddaearol o David Williams, mab David ac Margaret Williams, Tymawr yn y plwyf hwn, a fu farw Ebrill 2ail 1849, yn 12 oed. Ni ddaw rhyfeillion mwya'u hedd, I'm hebrwng ond hyd lan y bedd. Ty pawb ei cefnau dyma'r dydd, Gadawanu fi'n fy ngwely pridd.......

David and Margaret Williams, who farmed at Tymawr, had at least eight children, two of whom, David and Henry, are recorded above; the others were Thomas, Ann, Mary, Elinor, Catherine and Sophie.

D125
Er cof am Jonathon, mab Morgan a Margaret Edwards, Penyparcau,yr hwn a fu farw Medi 15ed 1872, yn 3ml. a 6 mis oed. Byw i mi yw Crist a marw sydd eIw. 'Blodeuyn hardd no'es Duw i'r byd, dim ond ei wedd a dynari gyd. Felly cymmerodd ef yn ol i orphwyd yn ei gynhes gol.

Morgan Edwards was a labourer who lived at the eastern end of Llanbadarn in 1871 with his Llanrhystud born wife Margaret and his two children, Elizabeth Anne and Johnathon.

D126
Er serchus coffadwriaeth am John Edwards, Dyffryn Paith, yr hwn a fu farw Medi 21ain 1896, yn 80 mlwydd oed. Dyma fy nghystudd i canys dy air di am byhaodd i. Ffarwel anwyl blant i gyd ni chwrddwn mwy o fewn i byd; O byddwch ffyddlon enyd awr gyn mynd i'r Tragwyddoldeb mawr.

D127
Er cof am Ann Edwards, merch John ac Ann Edwards, Tynclyn, yr hon a fu farw Medi yr 20fed 1864, yn 14 mlwydd oed. Hefyd Margaret, eu merch, yr hon a fu farw Ebrill y 6fed 1863, yn fis oed ......

D128
Er cof am Ann Edwards, gwraig John Edwards, Tynclyn o'r plwyf hwn, yr hon a fu farw Mehefin 20fed 1870, yn 55 mlwydd oed. Hefyd am Sarah, eu mherch, yr hon a fu farw Medi 15fed 1853, yn 11 oed. Hefyd Elizabeth, eu mherch. yr hon a fu farw Tachwecdd y l0fed 1858, yn 14 ml. oed. Am hynny byddwch chwithau barod; canys yn yr awr ni thybioch y daw Mab y dyn.

D129
In memory of Margaret Pugh daughter of John and Anne Pugh, Penygraig in this parish, who died November 15th, 1860, aged 18 years. Oeddry dyner i anialwch, oer a garwn daear ni ac i wlad o ddiogelwch, angel ddaeth a chyfiodd hi.

D130
Sacred to the memory of John Pugh, Penygraig, Farmer in this parish. Born 8th April 1806. Died 22nd December 1863. Also of Ann Pugh, the beloved wife of the above, who died September 6th 1893, aged 82 years.

D131
In memory of William E Pugh, son of John and Anne Pugh, Penygraig in this parish, who died January 23rd 1861, aged 20 years. Fel teg rosyn ymddangosodd herdd yr olwg per ei sawr and cyn hanner dydd fe wywidd dyma siomedigaeth fawr.

John and Ann Pugh ran the farm at Penygraig and had at least nine children, two of whom, William Evan and Margaret, are recorded above.

D132
In loving memory of Mary, beloved wife of James Woodcock, butcher of Aberystwyth, who entered into rest October 26th 1891, aged 79 years. Also the above named James WoodcocK, who entered into rest April 1st, 1892, aged 70 years. For me to live is Christ and to die is gain.

See C106 and below

D133
In memory of James, son of Janes and Mary Woodcock, Rheidol View in this parish, who died 12th April 1880, aged 31 years. "The Lord gave and the Lord hath taken away; blessed be the name of the Lord. “

D134
In memory of John Woodcock of Aberystwyth, Who died 25th January 1876, aged 61 years.

James and John Woodcock were the sons of John and Sarah Woodcock. (see C106). Their father, John, came from Monmouth and their mother, Sarah, from Knighton in Powys: John was a gardener and it is probable that he had another son, George, who farmed at Piercefield. John Woodcock, D134, was also a gardener and lived with his parents at Northgate Street until their death. His brother, James, D132, became a butcher with premises in Bridge Street in 1851 though he later moved his shop to Great Darkgate Street. He had four children: Susannah; Humphrey, who is buried in the Churchyard of St. Michael's at Aberystwyth, died on March 22nd, 1866, aged 19; James, see D133; and John, who died on February 25th, 1855, aged 16 months and is buried with his brother Humphrey.

D135
Er coffadwriaeth am Edward Richards, diweddar o Cwmhwylog, yr hwn a fu farw Dydd Sadwrn Ionawr 22ain 1881, yn 55 mlwydd oed. Mi gysgaf hun yn dawe1 yn mysg y pryfed man, canys Crist fy mrawd a dwymnodd y gwely o fy mlaen. Ni fydd yn o son am ryfel na therfysg o un rhyw bydd pawb yn cysgu'n dawel nes dywed udcorn Duw. Hefyd am Eleanor Richards, ei anwyl briod, yr hon a fu farw Ionawr l0ed 1897, yn 65 mlwydd oed. Am hynny byddwch chwithau barod. Canys yn yr awr hi thybioch y daw Mab y dyn.

D136
Here lieth the body of Margaret Richards, wife of Edward Richards, Tynrhelyg in this parish, who departed this life on the 22nd day of May 1855. Here lieth the body of the aforesaid Edward Richards of Tynrhelig, who departed this life on the 17th day of Novenber 1855.

D137
Er cof am Thomas Richards, Tynrhelig, yr hwn a fu farw Hydref 30ain 1876, yn 48 mlwydd oed. Am hynny byddwch chwithau barod; canys yn yr awr thybioch y daw mab y dyn Dyma'r lle a dyma'r fan, lle cladd wyd fi a nhad a mam; I orwedd yn y gwelly pridd, hyd foreu'r adgyfodiad ddydd.

D138
Er coffadwriaeth am Edward, mab Lewis a Mary Edwards, Penyparcau, yr hwn a fu farw Ebrill 24ain 1862, yn 22 oed. Dysg i ni felli gyfrif ein dyddiau fel y dygom ein calon i ddaethineb.

D139
Er coffadwriaeith am Mary, gwraig Lewis Edwards, Penyparcau, yr hon a fu farw Mehefin 5ed 1849, yn 44 oed. Fy anwyl briod am plan hawdelgor yr wyf fin gorwedd yn y ddaear. Mewn llwch a lludw mae fy'ngwely nes delo Crist im hadgy fodi. Hefyd am Lewis Edwards, yr hwn a fu farw Gorphenaf 22ain 1882, yn 74 oed.

Dl40
Er coffadwriaeth am John, mab Lewis a Mary Edwards, Penparcau, yr hwn a fu farw Gorphenaf 29, 1861, yn 18 oed. Gwyliwchl gan hynny; am na wyddoch na'r dydd na'r awr y daw Mab y dyn

D141
Er cof' am R. Jones, Waunfawr, yn 61 oed.

D142
Er serchus cof am David Davies, Cwmpadarn Cottage o'r plwyf hwn, yr hwn a hunodd yn yr Iesu Awst 19eg 1896, yn 48 mlwydd oed. "Eithr yr Arglwydd a safodd gyd ô mi, ac a'm nerthodd.”

Dl43
Er cof am Sarah Ann, merch David a Sarah Davies, Cwmpadarn, yr hon a fu farw Mawrth 1, 1890, yn 5 ml. oed. Ni ddaeth y teg flodeuyn hyn, a gadd mor syn ei symmud, ond prin i ddangos panor hardd, i'w bloden gardd y bywyd.

Dl44
Er cof am Ann Davies, priod David Davies, Waenhir, yr hon a fu farw Medi 10 1878, yn 63 ml oed. Ffarwel gyfeillion anwyl iawn, dros enydfach yr ymadawn. Henffych ir dydd cawn etto gwrdd yn salien fry oddeutu'r bwrdd. Hefyd am David Davies, priod yr uchod, yr hwn a fu farw Rhag 21 1881, yn 61 oed.

D145
Er coffadwriaeth am Elizabeth Williams, weddw Jacob Williams o Tafarnfagl, yr hon a fu farw Gorphenaf 17eg 1879, yn 82 mlwydd oed. Y cysur i gyd, sy'n llanw fy myd, fod genyf drysorow uwch gwybod y byd; ac er Bod hwy'nghydd, nas gwel hwynt ond ffydd. Ceir eglwr adadguddiad.

Dl46
Er cof am Elizabeth, gwraig Lewis Thomas, Llainygawsai, bu farw Medi 2fed 1876, yn 32 ml. oed. Am hynny byddwch chwithau barod; canys yn yr awr ni thybioch y daw Mab y dyn. Hefyd er cof am Edward Davies, Llainygawsai, yr hon a fu farw Mai 20fed 1883, yn 73 mlwydd ood.

D147
Er coffadwriaeth am William Hughes, gynt o Gwarfelin Person, yr hwn a fu farw Mawrth 14eg 1869, yn 63 mlwydd oed. Ni ddychwdmwy iw dy ai'le hid edwyn ef mwy

Dl48
Er coffadwriaeth am Elizabeth, gwraig William Hughes, gynt o Gwarfelin Person, yr hon a fu farw Ebrill 20fed 1852, yn 44 mlwydd oed. “Gwyn eu byd y meirw y rhai sydd yn marw yn yr Arglwydd." Coffadwriaeth y cyfawn sydd fendigedig.

D149
Er coffadwriaeth am John Hughes, mab William ac Elizabeth Hughles, gynt o Gwarfelin Person, yr hwn a fu farw Mai 23ain 1864, yn 18 mlwydd oed. Oh na baent ddoethion, na deallend hyn nad ystyrient eu diwedd!

William Hughes was a miner, and later a labourer at the mines, who had at least four children with his wife, Elizabeth. They were Elizabeth, baptised in December 1835; Ann, Thomas and John. It is probable that there was another child, Richard, who was baptised in January 1830.

D150
Sacred to the memory of Richard Owen, joiner, son of Richard and Catherine Owen, Troedrhinlwyd in this parish, who died May 27, 1848, aged 23 years.

Dl53
Er coffadwriaeth am Margaret, merch Thomas ac Elizabeth Edwards, Conmins Coch, yr hon a fu farw Medi 22, 1891, yn 17 mlwydd oed. Hefyd am Edwin, eu mab, fu farw Rhag 27, 1893, yn 3 wythnos oed. Pahamy wylwn am y rhai sydd wedi cyraedd fry heb farw, yn rhyd oeddiwrth bob pain a bai maint ella'u fyw yr oehor daw.

D155
Sacred to the memory of Jane Elizabeth, daughter of David and Catherine Jenkins, Tailor, of Aberystwyth. Born April 1st 1833. Died Feb 3rd 1854. In memory of David Jenkins. Tailor, of Aberystwyth, wbo died 17th day of October 1871, aged 49 years. Also of Catherine, wife of David Jenkins, who died October 26 1882, aged 64 years.

David Jenkins ran a tailoring business at New Street, Aberystwyth, where he employed five men; his wife, Catherine, was a dressmaker. He had two children, Jane, above, and David.

D156
In loving memory of, Anne Killin, the beloved wife of Thomas Jenkins of this village, who died April 27th 1899, aged 72 years. Also the above named Thomas Jenkins who entered into rest November 30th 1903, aged 80 years. Thy will be done.

D157
Yma y gorphwys Jane, gwraig Evan Killin or pentref hwn, yr hon a fu farw Mawrth 24ain 1862, yn 68 mlwydd oed. Mawr wylo herwydd rnarwolaeth hon sydd, loes yw ir gymdogaeih i'r bedd oer heibio ydd aeth, i orwedd er ein hiraeth. Hefyd am y rhagddywededig Evan Killin, yr hwn a fu am bedair, blynedd ar bymtheg yn Churchwarden ar Eglwys hon, bu farw Gorph 8fed 1881, yn 80 mlwydd oed. Heddwch i'r llwch

D158
Er coffadwriaeth am John Killin, unig fab Evan a Jane Killin o'r pentref hwn, Ganwyd ef y 4ydd Dydd o Fehefin 1851 a therfnodd ei yr foddaearol y 14ydd dydd ar ddeg o Ionawr 1849. Also in loving memory of Richard Killin Jenkins, who died 22nd August 1913, aged 44 years. Rest in Peace.

The Black Lion at Llanbadarn Fawr was built towards the end of the Seventeenth Century when, in common with the rest of the country, coaching inns were established to provide facilities for travellers. The license was taken over soon after it was completed and stayed in the Killin family until the Twentieth Cen­tury; for most of that time the Black Lion was also used as a court house by the Llanbadarn bench and was popular as a stopping place for the drovers who regularly passed through the village. The Black Lion was then a long, one- storey, whitewashed building topped with an ancient thatch; one end adjoined the churchyard wall and at the other stood a small flight of steps to aid travellers mount their horses. It was not until the 1880's that the old building was pulled down and the present structure erected following complaints from the Sanitary Board and the magistrates who, it was recorded, were pleased to see that a new room was being built to replace the old one “a disgrace to us and the county.”

The correspondent of a Bristol newspaper, visiting Aberystwyth to report the 1865 Eisteddfod, gives this account of the Black Lion and its landlord:

I set out to a village about a mile outside the town having the somewhat unpronouncable name of Llanbadarn Fawr - a village possessing an ecclesiastical structure of considerable beauty and dimensions, and a village where evidently there cannot be a very effective temperance organisation, if we consider that about one - fourth of the whole of the inhabitated dwellings are dedicated to the worship of Bacchus. In an ancient hostelry adjoining the old churchyard, kept by the King and father of Llanbadarn Fawr, Mr Evan Killin, and in a capacious room in the said hostelry, occasionally transformed into the use of a bedroom, but once a month occupied by Her Majesty's Justices of the Peace for the upper division of the county of Cardigan for the disposal of the lawless rustics, I fixed my headquarters during my stay at Aberystwyth.

Evan Killin was the licencee for most of the Nineteenth Century and ran the inn with the help of his wife Jane, their three children, Anne, John and Mary, and three servants. As was to be expected Evan Killin was greatly respected in the village not only as a landlord, nor as a Churchwarden, nor as a sizeable tenant farmer but also as the 'King of Llanbadarn', a title he appeared to have assumed in relation to the Llanbadarn Court Leet which then met at the Black Lion. The Aberystwyth Observer reported in May 1867 that “a court leet was held on Tuesday at the hospitable mansion of Mr Evan Killin, the 'King of Llanbadarn'. Capt. Phelp, representing Col. Powell, the lord of the manor, presided at the dinner, and was supported by Mr J .M. Davies and other gentlemen. Mr Jones was nominated to the mayoralty of this ancient city for the ensuing year; and we believe that it is the intention of the loyal burghers to chair their newly appointed chief magistrate, in his civic robes, through the extent of his dominions."

Obviously the intention was made reality for that week notices were pinned to walls in Llanbadarn announcing:

TAKE NOTICE

This is to request you, the citizens of Llanbadarn

Fawr to meet at the Black Lion Hotell,Llanbadarn

Fawr on Tuesday next at 7 o'clock P.M. to join

in the Grand Procession of our present Lord Mare,

Daniel Jones, (Smith), who is to be chaired through

the principal streets of the city, accompanied by the

King, Ex-Mare, aldermen, and councillors, and the

Penparke brass band playing in front, Starting

from the royall Hotel at 7.30 P.M.

By Order.

In addition to being King of Llanbadarn, Evan Killin also wrote reports for the local papers on the fairs held in the village and acted as village spokesman. In 1843 he is reported as giving evidence, in Welsh, to the inquiry into the Rebecca Riots by The Welshman. Evan was complaining “that if a bushel of potatoes were put at the top of a load of manure for a poor man, the poor man must pay for the potatoes though the manure went free. This was felt as a great grievance amongst the poor, and made them very discontented."

In old age Evan Killin walked with the aid of two sticks and handed the Black Lion to his surviving daughter Anne, and his son-in-law Thomas Jenkins. They had seven children of whom the youngest, Richard Killin Jenkins, is recorded above; their youngest daughter, Mary Ann, married Hugh Hughes, the local solicitor, and is buried in the Glynpadarn family vault (F13). Thomas Jenkins came from a well known Cardiganshire family and served on the Aberystwyth Board of Guardians, and the Llanbadarn School Board of which he was vice-chairman.

Richard Killin Jenkins, known as 'Dick', was an auctioneer who, in his youth, was "a man of excellent physique and sound health, being in his day one of the best local athletes.” Later in life he was a promoter of local poultry and dog shows and, as a Freemason, organised the annual St David's Day dinner which were then held in the Talbot Hotel.

D161
Sacred to the memory of Margaret, the beloved wife of Lewis Lewis of this village, who departed this life June 25, 1854, aged 38 years.

Dl63
David Hughes, Rose Cottage o'r pentref hwn. Tachwedd 15fed 1892, yn 67 mlwydd oed. Anne Hughes, ei anwyl briod. Ganwyd Gorphenaf 15fed 1825. Bu farw Mehefin 17 1909.

David Hughes was a joiner from Llanbadarn who lived for a while, in Alfred Place, Aberystwyth, with his London born wife, Anne, and his two children, Anne Elizabeth and Hugh, who later became Dr Lewis-Hughes, J.P., of Dowlais.

Dl64
In dear and sacred memory of John Jones, Fair View, Llanbadarn Fawr. Born May 12th, 1838. Died April 12th, 1911. Also of Selina, beloved wife of the above. Born Sep 21, 1843. Died Jan 17, 1920.

D165
Er serchus cof am Elen, anwyl ferch John ac Elenor Jenkins, Rhydyfelin, yr hon a fu farw Mai 26ain, 1884, yn 15 mlvvydd oed.

D166
Er coffadwriaeth am Thomas Thomas, Dilledydd, Rhydyfelin, yr hwn a fu farw awst yr 22ain, 1870, yn 70 ml. oed.

D167
Er coffadwriaeth am Eleanor, gwraig Thomas thomas, Dilledydd, Rhydyfelin, yr hon a fu farw Ebrill 19eg 1849, yn 45 oed.

D168
Er coffadwriaeth am Eleanor Jenkins, gwraig John Jenkins, Rhydyfelin o'r plwyf hwn, yr hon a fu farw Mai 22ain 1880, yn 40 mlwydd oed.

D169
In memory of Hugh Hughes of Capel-Dewi, died November the 26th, 1873, aged 75 years

D170
y gorphwys y rhan ddaearol o Jane Evans, gwraig John Evans o Tafarnfagal yn y plwyf hwn, yr hon a fu farw Chwefror 23, 1846, yn 58 oed.

D171
Sacred to the memory of Mary Edwards, wife of David Edwards of Aberystwyth, who died on the 26th day of May 1868, aged 61 years. Canys byw i mi yw Grist a marw sydd elw. Also to the memory of the above named David Edwards, who departed this life the 16th day of June 1882, aged 75 years.

David Edwards was a mariner who lived in Queen street, Aberystwyth, with his wife and five children.

D173
Sacred to the memory of Margaret, wife of, William Rees of Torglwyd in this par­ish, who departed this life on the 6th day of, September 1852, aged 52 years. Also David, son of the above named William and Margaret Rees of the same parish, who departed this life on the 17th day of October 1852, aged 22 years. Also Jane, the daughter of the above named William and Margaret Rees, who departed this life December the 30th, 1844, aged 2 months. Erected by Wm Rees, Llwyn Dewi. Hefyd am William Rees, Llwyn Dewi, hwn a fu farw Mawrth 20fed 1883, yn 83 mlwydd oed. A mae gan hynny orphwysfa etto yn oli bobl duw.

D174
Sacred to the memory of Anne Jenkins, wife of David Jenkins, who died at Cae­Rhedyn in the parish of Ysgubor-y-coed, and daughter of William and Margaret Rees, Llwyndewi of this parish, who died August 8th, 1852, aged 26 years.

William. Rees was a farmer at Torglwyd, a farm of 120 acres, which he farmed with the aid of three labourers and his family of six children.

D175
Mae yn gorphwys y rhan farwol o Jane, merch David ac Ann Rees, Rhydhir Uchaf, yr hon a ymadawodd ar y fuchedd hon, ar y 14 o fis Chwefror 1848, yn 5 mlwydd oed.

D176
Er coffadwriaeth am Elizabeth Morgan, Gwarfelin Person o'r plwyf hwn, gweddw y diwddar Hugh Morgan, gynt or Dole, yr hon a fu farw Gorphenaf 24ain 1861, yn 69 mlwydd oed.

D177
Y gorphwys y rhan ddaearol o Richard Morgan, Gwarfelin Person o'r plwyf hwn, yr hwn a fu farw Mehefin 29, 1849, yn 29 mlwydd oed.

D179
Er coffadwriaeth am Richard, mab Richard a Mary Griffiths, Pembrynrodyn, yr hwn a fu farw Chwefror laf 1851, yn 22 oed.

Richard Griffiths was an agricultural labourer who, in the Census of 1851, is recorded as living with his wife, Mary, son David, daughter Jane and grand-dau­ghter, Mary, at Penbrynrodyn.

D180
Er coffadwriaeth am Ann Richards o'r pentref hwn, yr hon a fu farw Mehefin 6, 1865, yn 66 mlwydd oed.

D181
Er coffadwriaeth am Thomas Richards o'r pentref hwn, yr hwn a fu farw Ebrill 22, 1865, yn 64 mlwydd oed.

Thomas Richards was a carrier of goods who lived close to the centre of the village with his wife, Ann, three daughters and his two sons, who were both described as wagoners, indicating that they worked with their father; this was at a time when many carts were engaged in carrying lead ore from the mines to the harbour at Aberystwyth.

D182
Lewis Edward Jones, son of Lewis and Margaret Jones of Penybwlch in Llanychaiarn. Born Feb 4th, 1840. Died May 15th, 1840.

D183
Er coffadwriaeth am Elizabeth, merch John a Jane Thomas, .Aberystwyth, yr hon a fu farw 31ain o Gorphenaf, 1853, yn 5 mlwydd a 4 mis oed.

D184
Er coffadwriaeth am Margaret, merch John a Jane Thomas, Aberystwyth, bu farw 18 Fawrth, 1855, yn 2 flwydd a 7 mis oed.

John Thomas was an agricultural labourer who lived at Moor street, (now Cambrian street), Aberystwyth, with his wife and four children, two of whom are recorded above.

D186
Sacred to the memory of Margaret, the beloved wife of James Yeates, who departed this life 29th April, 1851, aged 58 years.

Margaret Yeates was born in Northamptonshire and was married to James Yeates who was a gardener and lived at Nanteos Lodge.

D187
In rnemory of John Hughes, son of' William and Mary Hughes of Aberystwyth, formerly of Brynamlwg in this parish, who was born on the 9th May, 1835 and died on the 8th of December 1856. Einios nid yw ond ennyd a diddym yw dyddiau ein bywyd ein hafiach daith sydd hefyd i dy'r bedd wrth dd'od I'r byd.

D188
In memory of James, son of William and Mary Hughes, who died November 2nd 1851, aged 14 years.

D189
In memory of William Hughes who died 31s 1865, aged 61. Thy will be done.

William and Mary Hughes were farm tenants at Brynamlwg until they moved to Bridge Street, Aberystwyth, where they ran an inn. They had five children while at Brynamlwg and they were baptised at Llanbadarn. John, their eldest son was baptised on July 21, 1836, over a year after his birth and one of his sisters, Jane, was baptised three years and four months after her birth.

D190
In memory of Mary Hughes, daughter of Richard and Mary Hughes, late of Erwgoch, died January 6th, 1876, aged 53 years. “Gwyn eu byd y meirw y rhai sy yn marw yn yr Arglwydd. “

D192
In memory of Richard Hughes, late of Erwgoch in this parish, who died on the 1st day of August 1860, in the 64th year of his age. In memory of Mary, wife of the aforesaid Richard Hughes, who died on the 23rd day of August 1865, in the 77th year of her age.

D193
Er serchus gof am William Lewis, anwyl fab William a Mary Hughes, Dorglwyd, yr hwn a fu farw Gorphenaf 15fed 1895, yn 22 mlwydd oed. A light is from our household gone, the voice we loved still'd, a place is vacant in our home, which never can be fill'd. Hefyd am eu anwyl ferch Ann Maria, yr hon a fu farw Mehefin 2ail, 1880, yn 5 mlwydd oed. Wele plant y dynt etifeddiaeth yr Arglwydd.

D194
Ih memory of Frances Elizabeth, daughter of William and Mary Hughes, Wern, who died November 16th, 1871, aged 7 weeks. Also of Thomas Hughes, son of the above parents, who died March 2nd 1877, aged 1 month. Gadewch i blant bychain ddyfod attaf fi.

Richard and Mary Hughes were tenants of Mathew William Danes of Cwmcynfelin at the 38 acre farm known as Erwgoch. They had eight children of whom two, Mary and William are recorded above. After her parents death Mary lived with her brother William and his wife, also called Mary, at the 94 acre farm, Wernphillip, and later at Dorglwyd farm. William and his wife Mary had seven children, three of whom are recorded above, all with two Christian names which was regarded as something of a status symbol.

D191
In memory of Anne, the wife of Hugh Edwards, late of Brynamlwg, died January 24th, 1880, aged 61 years. Gwliwch gan hynny am nawyddoch pa owry eich Argl­wydd. Also of the above named Hugh Edwards, who died June 23rd, 1896, aged 72 years. Eithr nia

Hugh and Anne Edwards farmed the thirty acres at Brynamlwg with the aid of a farm servant who, as was traditional, lived in the same house.

D195
Er serchus coffadwriaeth am Hugh Hughes, Blaenddol Cottage o'r plwyf hwn, bu farw Ebrill 3ydd 1911, yn 78 mlwyth oed. Gwyn ei fyd y gwr a osodo yr Arglwydd yn ymddiried iddo. Ar ol eu holl flinderau dwys gorpphwyso maent mewn hedd ymhell o swn y byd ai bwys heb boen yn llwch y bedd. Hefyd am Mary Anne Hughes, anwyl briod yr uchod, bu farw Mawrth 21ain 1919, yn 71 mlwydd oed. Canys ein byr ysgafn gystudd ni sydd yn odidoc bagorol yn gweithredu. Tra gwyddol bwys gog­oniant i ni; llais un gorthrmydd byth ni ddaw i'm deffro i wylo mwy na phrof­edicaeth lem na chroes un loes ni theimlaf mwy.

D196
Er gof am David Hughes, Glanyrafon o'r plwyf hwn, yr hwn a fu farw Ebrill 29ain 1882,yn 71 mlwydd oed. Yma y dychwel y pridd i' r ddaearfel y bu, ac y dychwel yr yspryd at Dduw yr hwy ai rhoes ef. Pregethwr XII. VII. Hefyd am ei briod Elisabeth Hughes yr hon a fu farw Rhag laf 1891, yn 70 mlwydd oed. Ti, yr hwn a wriaethost i mi weled. ami a blin gystuddiau, am am bywhâi drachefn, ac am cyfodi drachefin o orddyfnder y ddaear. Salm LXXI.20.

D197
In memory of Sarah, daughter of David and Elizabeth Hughes of Glanyrafon. Born 28th Decbr, 1857. Died 12th March, 1860. Also Sarah, daughter of the above named David and Elizth Hughes. Born 13th Octbr, 1864. Died 16th Janry, 1865. Y blodau hyn a darddodd un boreu hyfryd iawn, y blodau yma wywodd yn nghoron Iesu gwiw. A blodau fyddortiddo traperu ef yr dduw.

David and Elizabeth Hughes farmed the 168 acre farm at Glanrafon with the aid of three farm and two house servants. They had eight children of whom the youngest are recorded above; the second Sarah was baptised the day before her death.

D198
In memory of Winifread James of Pendref, daughter of Richard and Margaret James, Who died Sepbr 3rd, 1860, aged 33 years. Gwyn eu byd y meirw y rhai sydd.

D199
Ih memory of Ellyw Hughes of Pendref, daughter of David and Ellyw Hughes, vho departed this life April 5, 1852, aged 6 years. O am ras i ymodawelu, nid fy eiddo mwyach yw: llawr mae gydai chwir bercher llach yr hauliwen gydai Duw; nchwareur delyn. Fydd ei gwath i' r a gwyddol mwy.

D200
Sacred to the memory of EIlyw Hughes, wife of David Hughes of Glanyrafon in this parish, who departed this life on the 23rd day of May 1845, aged 36 years. Er rhoi ei chorphi orphwys wraig harddgar, i'r ddair ddwys cwyd ei llwch o 'r irwch lIe unig llygrad wy'n onllygredig codorn gorn neu urdgorn nef ar ei dd­eilwid rhan ddolef; codart hwy glyant yn glow …..'

D201
In memory of Richard Doughton of this village, Master Mariner, who died at Aberystwyth on the 12th day of March, 1868, aged 47 years. The memory of the just is blessed. Dros donau mawrion morias, a hwyliais y lli; trwy stormydd a thymhestloedd dros foroedd aethym i; a dyma'r fan gorweddaf, mi gysgaf hun mewn hedd; hyd foreu'r adgyfodiad yn dawel yn fy medd. Also Anne, wife of the above Richard Doughton, who died May 28th, 1874, aged 46 years.

Richard Doughton was born in Aberystwyth and lived with his mother, Elenor, in Prospect Row, Aberystwyth, when not at sea as a master mariner, until about 1865 when he married Anne and moved to Llanbadarn. There he lived until his death with his young son, David Lewis.

D202
In memory of, Sarah, the beloved wife of John Hughes, Lluest Gwilym, who died June 1st, 1880, aged 41 years. Hedeich dyddiau arch mynydau, i'n prysuro tra'r bedd; O, mor fuan y gorweddwn, yma wedi gwywo 'n gwed. Also of the above named John Hughes, who died Nov 28th, 1923, aged 83 years. A'c cyfiawn o fydd byw trwy ffydd.

D203
Yma y William, mab y Lewis a Mary Hughes o'r Lluest Gwilym, yr hwn a hunodd y 5ed dydd o fis Ebrill 1824 ac a fu farw or y 26ain o fis Medi 1845.

D204
Er coffadwriaeth am Lewis Hughes, Lluest Gwilym yn y plwyf hwn, bu farw Gorphenaf 27ain, 1874, yn 83ain mlwydd oed. Hefyd Mary, ei gwraig, a fu farw Ebrill 9fed 1878, yn 80 mlwydd oed.

Lewis and Mary Hughes were tenant of the farm at Lluest Gwilym which they increased in size from 56 acres in 1851 to 67 acres in 1871; before taking over the tenancy of Lluest Gwilym. In 1839 Lewis Hughes had farmed at Penybont. He had six children of whom two, William and Sarah, are recorded above. On William's headstone is an inscription, now hard to read in Welsh, and this has been translated to read “The urn delineated at the top of this stone was turned up in ploughing over the remains of a tumulus in a field called Caerodyn, on the farm of Pyllan Isa, in the adjoining parish of Llanfihangel Glyndroed, alias Creuddyn, in the month of November 1840. It contained a great quantity of human bones, and had the mouth downwards."

Sarah married John Hughes and they took over the farm when Lewis Hughes died and when Sarah died in 1880 the farm passed to John Hughes. In 1882 John Hughes found himself in a breach of promise case involving a widowed lady, Rhoda Elizabeth Roberts, the daughter of Superintendent Lloyd of the Cardiganshire Constabulary. The lady had lost her husband in 1877 and was left to raise a daughter when in November 1880 John Hughes began to pay attention and offered to marry her in August 1881 but postponed the marriage until December by which time the lady was pregnant and Hughes decided to call the whole thing off. He was eventually ordered to pay damages of £150 to the lady after his estate was valued at £449. John Hughes was a cousin of Hugh Hughes of Glynpadarn.

D205
Mae'r garreghon yn arwyddo'r man lIe claddwyd Evan, mab i John ac Anne Hughes, or Cefnhendre yn y plwyf hwn, efe a anwyd yn y mis Chwefror 1805, ac a fu farw ar y 15ed dydd o mis Mehefin 1842. Am hynny byddwch chwychau barod: canys yn yr awr ni chybroch y daw mab y dyn. Matth. XXIV.44. Yn ddiau mab y dyn a ddaw, ar amser prysur sydd gerllaw; fei gwelir ar gymmulau'r nef, a llu ang y laidd gydaf ef.

D206
Yma y daddwyd John Hughes o'r Cefnhendre, yr hwn a fu farw ar y deuddegfed dydd or mis Mawrth 1842, o fewn eich y dig, hedwar ugain mlwydd oed. Tan ei edor yr oedd ynt wyth oer fabioni gyd or unfam o phob umo honyni mewn oedran gwrsef: John, Lewis, Richard, William, Evan, Hugh, David, Thomas. Yn gorphwys o hwys y hyd yn dawer o'r diwedd mae fyspryd. O'r ceufedd oer fem cyfyd fy naf glan i 'w gwyn nef glyd. Yma hefyd y dadded Anne, ei wraig, a mam y meibion a enwyd uchod hi a fu farw ar y naufed dydd o Ebrill 1843, yn y bedwaredd flwydd yn or ddeg.....

John and Anne Hughes farmed at Cefnhendre well into old age aided by their youngest son, Thomas, to whom, according to the "traditional" laws of Wales as regards land tenure, the farm was left. In accordance with another traditional practice the coffin of John Hughes was carried from his house to the eternal resting place by his eight sons named above.


HOME INDEX A B C E F G H J