LLANBADARN CHURCHYARD BY A W GILBEY

AND PENGLAIS SCHOOL HISTORY SOCIETY


HOME INDEX A B D E F G H J

SECTION C

C1
Er cof am Evan Davies, o'r Comins-coch yn y plwyf hwn, yr hwn a fu farw Rhagfyr yr 22ain 1859, yn 74 milwydd oed. Yma hefyd y gorphwysa 6 o'i blant.

Evan Davies came from Llanarth and was married to Mary who was four years his senior. They were agricultural workers though, as so often in the Victorian age, forced to live as paupers in their old age.

C2
Er cof am John Jones, Penyparcau, bu farw Tachwedd 12, 1870, yn 75 oed. Hefyd Thomas James, bu farw Medi 7, 1856 yn 54 oed. Nac ymffrosiau or dydd y foru, canys ni wyddost beth a digwydd mewn diwrnod.

C3
Thomas James, Penyparcau, yr hwn a fu farw Mai 5ed 1820, yn 40ml. oed. Hefyd Mary, priod John Jones, Penyparcau, yr hon a fu farw Mawrth 20fed 1885, yn 88 ml. oed

C4
Er cof am Ann, merch Thomas a Mary James, Penyparcau, yr hon a fu farw yn y flwy­ddyn 1835, yn 20 oed. Hefyd am Margaret Jones, merch John a Mary Jones, Penyparcau, yr hon a fu farw Aust y 1af 1867, yn 40 oed. 'R ym ni ein dwy yn gorwedd, yn dawel yn gyllun, myd foreu'r adgyfodiad ymweliad Mab yrdyn.

John and Mary Jones lived at Southgate with their children, Margaret, Anne, David, John and Morgan. John was an agricultural labourer. In 1851 Mary Ann Morris, his grand­daughter, and John and Enoch James, his grandsons, shared his house.

C5
Er cof am Morgan Lewis, plentyn Rd ac Ellen Jones, Llanbadarn, a fu farw Medi 25, 1899, yn 4 mis oed.. Yn ddiogel yn mreichiau'r Iesu.

C6
Yma lIe claddwyd Ann Griffiths, gwraig John Griffiths o'r Pentre hwn, a fu farw Awst 2ail 1844, yn 27 oed.

C7a
In memory of John, the son of John and Ann Griffiths of Nantybwla in this parish, who departed this life the 22nd day of February 1818, in the 24th year of his age.

C7b
In memory of Richard, son of John and Anne Griffith of Nantybwla in this parish, who left this world September 9th, 1834, aged 38 years.

C8a
Yma. y gorwedd y rhan farwol o Richard Morgan, gynt o Dolau, and yn ddiweddar or pentref hwn. Terfynodd ei yrfa ddaearol ar ydydd Cyntaf o Awst 1843, yn drugain mlwydd, a dwy ar bymtheg oed. Yma byddaf mewn distawrwydd, hyd nes delo Crist yr Arglwydd; yma rhaf farwel ir beddrod, ac chedaf ir nef uchod.

C8b
Er coffadwriaeth am Dafydd Morgan, mab Richard a Margaret Morgan, or pentref hwn, bu farw ar y 18ed dydd o fis Ionawr, 1819 yn bedair blwydd oed. Yma y gorwedd hefyd Margaret, gweddw Richard Morgan, claddwyd hi Chwefror 2, 1855, yn 80 oed.

C9
Er coffadwriaeth am Jane Morgan, merch y diweddar Richard a Margaret Morgan, Tairs­imnei, o'r pentref hwn, yr hon a hunodd yn yr Arglwydd, yr 2Ofed 0 Medi, 1867, yn 76 milwydd oed. Byd ffyddlawn hyd angau, ac mi a roddaf i ti goron y bywyd.

In the 1841 Census Richard Morgan, an agricultural labourer, lived, with his wife, Margaret, in the village of Llanbadarn Fawr.

C1Oa
Er coffadwriaeth am Jane Davies, merch Richard a Jane Davies, o'r pentref hwn, yr hon a fu farw Gorphenaf 30, 1862, yn 16 oed. Am y rhai a hun a sant, na thristewch megis eraill y rhai nid oes ganddynt obaith. Hefyd am y rhagddywededig Richard Davies, yr hwn a fu farw Rhagfyr 13, 1864, yn 47 oed.

C1Ob
Er coffadwriaeth am Elinor Evans, gwraig Evan Evans o'r pentref hwn, yr hon a fu farw Tachwedd 7fed 1844, yn 70 oed. Hefyd am Anne Davies, merch Richard a Jane Davies, o'r pentref hwn, yr hon a fu farw Awst 21ain 1862, yn 11 oed.

C11
Er coffadwriaeth am Evan Evans, o'r pentref hwn, yr hwn a fu farw Mai 7fed 1846, yn 70 oed. Hefyd am Jane Davies, priod Richard Davies o'r pentref hwn bu farw Ionawr 26.

Jane Davies was baptised at Llanbadarn Church on the 25th of July 1846. Her father, Richard, came from Aberystwyth and was a miller at Penbrynodin in the village. Her mother, Jane, was from Llanbadarn and she had two other children, Anne and William. Evan and Elinor Evans were also from Penbrynodin. Evan is described as an agricult­ural labourer in the Census of' 1841.

C12a
In memory of John Jones, son of David and Margaret Jones, late of Dyffrynpaith, who died Octr. 23, 1864, aged 26 years. Dyma un'n mlodau ei ddyddiau wedi coel ei don laur. Cwrdd a unaeth ac angeu creulon ar y maes yn foreu iaun ac er teced oedd ei ruddiau. Pridd ir pridd oedd iddo ef gan obeithio bod ei enaid. Heddyw yn canu yn y nef.

Cl2b
In memory of Precila Lewis, grand-daughter of the above said David and Margaret Jones, who died May 26 th , 1865, aged 22 years and 6 months. Hyderun fod Precila fach, yn aur yn iach yn canu. Ymhell uwch lawgdidiau byd. Yn glyd yn mynures Iesu. Ni chaiff y tad nar fam byth mwy buen trwy ei gwedd yn pechu nac ofru iddi yn ei hoes. Ddwyn eroes ac achu. Iesu.

C13
Er serchus gof am William Peters o Aberystwith, yr hwn a fu farw Hydref 21, 1877, yn 58 ml. oed. Am hynny byddwch chwithiau barod i canys yn yr awr ni thybioch y daw Mab y dyn. Ffarwel Berthnasau o bob rhyw. A phob rhyw ddawn yn eglwys Dduw yn fuan iawn daeth angau yn hol or byd sy'n llawn o wagedd ffol.

C14
Er serchus gof am Ellen Peters, merch David a Susan Peters, Tynewydd, yn y plwyf hwn, yr hon a fu farw yn Aberystwyth Ionawr 30ain 1893, yn 76 mlwydd oed. Llywch hais o'r nef cyhoeddi mae wynfryd i' r meirw ddwirol rai. Eu cesg sy'n esmyth yn y pridd. Au henwau'n perarogli sydd. Ym mwell o'r byd a'i adfyd Crist. Maent yn bresenol gyda Christ. Llafwus waith eu bywyd brau mewn gwobr mawr deiweddu mae.

C15
Er coffadwriaeth am David Peters, o'r Tynewydd yn y plwyf hwn, yr hwn a fu farw Mai 2 6ain 1821, yn 38 mlwydd oed. Hefyd Susan, ei wraig, a fu farw Mawrth 6ed 1863, yn 87 mlwyd oed. Hefyd Gwen, merch y rhagddywededig, yr hon a fu farw Mai 8fed 1833, yn 21 oed.

In the 1861 Census Susan Peters, described as an 'Almswoman' was living at 3, Blue Gardens, Aberystwyth with her daughter, Eleanor, who was a stocking knitter. In the 1871 Census Ellen still lived at Blue Gardens. She is described as unmarried and earning her living as a washerwoman. Also with her was her daughter, Catherine.

C16
Er serchus gof am Thomas Thomas, Pwllhobi, hwn a hunodd Ion, 1910, yn 67 ml. oed. Hefyd am ei anwyl briod, Jane Thomas, a hunodd Tach 12, 1915, yn 72 ml. oed. Hefyd Mary, anwyl ferch i'r rhieni uchod, a hunodd Meh 5, 1899, yn 23 ml. oed. Gwynebau hoff golllaum ennyd awr, a wenant aenom eto gyda'r nefol nawr. Hefyd er cof am Evan Thomas, a hunodd Ion 8, 1873, yn 76 ml. oed. Hefyd am ei anwyl briod Eleanor, a hunodd Rhag 23, 1870, yn 22 ml. oed.

Thomas Thomas was the son of Evan and Eleanor Thomas of Pwllhobi, Llanbadarn Fawr. Evan was a stonemason and seems to have had six children: Margaret, David, William, Ann, James and Thomas. Thomas married and presumably moved to Aberystwyth to work as a ship's carpenter. He had four children: Ellen Jane, John, Mary and Evan Arthur. It seems that Thomas Thomas then became a mason and was employed in that capacity and as a foreman by the Aberystwyth Corporation for over thirty years. He was of a genial disposition and was well known and well respected in the locality especially around Pwllhobi. He served on the Parish Council and the Burial Board and was a Churchwarden at Llanbadarn Fawr. (see G53)

C17
Er serchus cof am Margaret, gwraig Evan Hughes o'r pentref hwn, yr hon a fu farw Hydref 12fed 1887, yn 50 mlwydd oed. Am hynny byddwch chwithau barod canys yn yr awr ni thybioch y daw Mab y dyn Hefyd am y dwedd Evan Hughes, yr hon a hunodd yn yr angau Rhafgyr 31ain, 1913, yn 77 ml, oed.

C18
Er coffadwriaeth am Margaretha, merch Evan a Margaret Hughes, o'r pentref hwn, yr hon a fu farw Ionawr 13eg 1871, yn 14 mis oed. Ni ddaeth y teg flodewyn hyn, a gadd mor syn ei symud; ond prin i ddangos pa. mor hardd iw blodau gardd y bywyd.

Evan Hughes was the son of Morgan and Mary Hughes of Gwarfelin Person. Morgan was born at Talybont but came to Llanbadarn to work as an agricultural labourer; he had six children but, interestingly, Evan is not recorded amongst them in the Census for 1851 probably because he had left home to find work. In the 1871 Census Evan had a home in Uchayndre with his wife and two surviving daughters, Ellen and Mary, but he is described as a 'Labourer in Iron Works', suggesting that he migrated to work.

C19
…..y of ..…anne..…n Roberts.… and Llanell..…ch, who died ..…t 18th, 1866, ....... 27 years. ....... dear my life is past, ....... e :faithful to the last ....... or me but pity take ....... children for my sake.

C20
In memory of the beloved children of Hugh and Lucy Hughes, Aberystwyth, viz: ...... who died Nov 11 1855, aged 2 years. William Thrift, who died Dec31st, 1862, aged 3 years. Catherine, who died August 12th, 1872, aged 4 years. Thy will be done. In memory of Sarah Anne Elliss, Aberystwyth, who died October 28th, 1883, aged 65 years. He is our peace.

Hugh Hughes was a painter and plumber who lived at addresses in Skinner Street and Thespian Street, Aberystwyth. With his wife he had at least nine children. Sarah Anne Ellis was the sister of Lucy Hughes; she was from Llanafan and supported her­self as a governess and semptress.

C21
Er coffadwriaeth am Elinor Jenkins, gwraig Evan Jenkins o'r pentref hwn, yr hon a fu farw Tachwedd. 13, 1876, yn 78 mlwydd oed. Daw rhwymau pawb yn rhyddion, caiff pob credadyn goron, mhlith myrdd mewn gynau gwynion.

C22
Er coffadwriaeth am Evan Jenkins, o'r pentref hwn, yr hwn a fu farw Ebrill 27ain, 1845, yn 61 oed. Ni ddyrhwel mwy i'w dy, a'i le nid edwyn ef mwy.

C23
Er coffadwriaeth am Eliza, merch Evan ac Elinor Jenkins, yr hon a fu farw Hydref 25, 1844, yn 10 milwydd a 9mis oed. Eliza aeth i le nawel na gala na gelyn……..

Evan Jenkins was a tailor in Llanbadarn and he had four children: Elinor, Elizabeth, John and Evan. Eliza was baptised on the 9th of February 1834 indicating that it was customary to baptise the infant as early as possible, in this case about a month old.

C24
Er coffadwriaeth am Richard, mab John a Margaret James, Penyparcau, yr hwn a fu farw Mehefin 16eg, 1863, yn 22 oed. Nac ymffrostia o'r dydd y foru canys ni wyddost beth a ddigwydd mewn diwrnod.

Richard was the son of John James, a labourer from Llanon then living in Penparcau with his wife Margaret, who was from Pengwerin

C25
Here lieth the body of Mary, wife of Morgan Thomas of this parish, who departed this life August 15th, 1825.

C26
In memory of Elizabeth Jones, wife of John Jones of Aberystwyth, who departed this life April 4th, 1827, aged 25 years. Also John, son of the above named John and Elizabeth Jones, who died..........

C27
Er coffadwriaeth am Mary, priod Ebenezer Griffiths o dref Aberystwyth, bu farw Gorp 18ed, 1871, yn 48 mil oed. Gwerthfawr yngolwg yr Arglwydd yn marwolaeth ei saint ef.

Ebenezer Griffiiths was a stone quarryman from Llanilar who was married to Mary Davies from Llandewi-Aberath. They had three children David, Daniel and Maria, and lived at addresses in Mary Street in 1861 and Mill Street in 1871. In 1861 Ebenezer shared his house with his brother-in-law, an agricultural labourer, and two sister-in-laws, one of whom was a milkmaid and the other is described as an 'Idiot'.

C28
In memory of Thos Hughes Davies, son of John and Margaret Davies of Aberystwyth, who died July 16th, 1859, aged 1 year and 9 months.

C29
Er coffadwriaeth am Mary Jones, gwraig Isaac Jones, Bryngwyn o'r plwyf hwn, yr hon a fu farw Mai yr 8fed 1835, yn 40 ml. oed. Hefyd am Jane, eu merch, yr hon a fu farw Ionawr 12fed, 1833, yn 9 mis oed. Eu byd y meirw y rhai sydd yn marw yn yr Arglwydd.

C30
Er coffadwriaeth am Elizabeth, merch Isaac a Mary Jones, Bryngwyn yn y plwyf hwn, yr hon a fu farw Ebrill 16ed, 1826, yn flwydd oed. Hefyd am Jane,eu merch, yr hon a fu farw Mawrth 2Ofed, 1831, yn 4 ml. oed. Gadewch i blant bychain ddyfod ataf fi, ac na waliarddwch canys eiddo y cyfryw rai yw teyrhas Duw.

C31
Er cof am William Roberts, Rhydyfelin, yr hwn a fu farw Hydref 20ed 1865, yn 35 oed. "Nychain yn wan o iechyd, nes gorphwys o bwys y byd".

C32
Er serchus goffadwriaeth am Elizabeth, anwyl briod Evan Roberts, Rhydyfelin, yr hon a fu farw Ionawr 13eg, 1886, yn 57 milwydd oed. Ti, yr hwn a wnaethost imi weledami a blin gystuddiau, am Bywtiel brachfen, aca'm cyfodi drachefn o orddf'noer y ddaear. Hefyd am y bywededig Evan Roberts, yr hwn a fu farw Mehefin y 14eg 1893, yn 68 milw­ydd oed.

C33
Er coffadwriaeth am Elizabeth, merch Evan a Mary Jones, Trefechan, yr hon a fu farw Mawrth 13eg, 1868, yn 35 mlwydd oed. Gwel ddyn derfyn d'yrfadasgrhyfedd. Dysgrifo cyfyng ddaw, coffia cais heddwch daeth dy Ddiw da.

C34
Er cof am Margaret Ellen, merch Joseph a Jane Jones, Trefechan, yr hon a fu farw Tach 30ain 1880, yn 4 milwydd oed. Un hardd oed, ond hir dyddiau ni welodd i'w nhol y daeth angeu; mewn hedd aeth, er cael mwynhau abfarwol fyd yn forau.

C35
Er coffadwriaeth am Mary Jones, gwraig Evan Jones, Trefechan, yr hon a fu farw Mehefin lOfed 1866, yn 68 rnlwydd oed. “Am y rhai a hun a sant, na Christewch megis erail y rhai nid oes ganddynt obaith".

C36
Er cof am Thomas, mab Joseph a Jane Jones, Trefechan, yr hwn a fu farw Tach. . . . . 1880, yn flwydd ac 8 ms oed. Canys eiddo y cyfryw rai ye teyrnas nefoedd.

C37
Er coffadwriaeth am Margaret, merch Evan a Mary Jones, Trefechan, yr hon a fu farw Medi 29ain, 1862, yn 26 oed. Gwyn eu byd y meirw y rhai sydd yn marw yn yr Arglwydd.

C38
Er coffadwriaeth am Evan Jones, Trefechan, yr hwn a fu farw Awst y 30ain, 1860, yn 60 mlwydd oed. Gwyliwch gan hynny am na wyddoch nar dydd na'r awr y daw Mab y dyn.

Evan Jones was a labourer from Llansantffraed who lived in Penparcau with his wife, Mary, who was from Llanilar, and his two daughters, Elizabeth and Margaret.

C39
Er serchus gof am James Jones, mab Thomas a Mary Jones (Gôf) o Aberystwyth, yr hwn a fu farw Chwefror 28ain, 1883, yn flwydd oed. Blod'yn cyn wynedledug wywodd ow! 0 fely darfu; a'i wedd deg yn y priddu, pwyedr y charno'n pydru?

C40
Er cof am Catherine, merch Joseph Jones, Trefechan, yr hon a fu farw Mawrth 4ydd 1878, yn fis oed. Bronau'r brudd wna brenin braw-dwg ymaith deg emau o'n dwglau; ei law drom ni atal draw ar undyn ni wna wrandaw.

C41
Coffadwriaeth am John R Roberts, mab Cornelius a Margaret Roberts o Aberystwyth, yr hwn a fu farw Awst 4ydd, 1863, yn 5 oed. Wele plant ydyn etifeddiaeth yr Arglwydd ei wobr ef ywl ffrwyth y groth. Mary Margaret, born March 23 1865, died May 25 1871. Anne Roberts, born July 1 1869, died June 14 1871.

Cornelius Roberts came from Denbigh to Aberystwyth about 1856 with his Caernarvon born wife. They lived first at High street where Cornelius worked as a boot and shoe maker but in 1871 the family worked and lived in Great Darkgate Street, running a butchers shop. The children were William, John Robert (who was baptised at Llanbad­arn on July 4th, 1858), Cornelius, Mary, Jane and Anne.

C42
Sacred to the memory of Edward Lewis of Aberystwyth, who departed this life June the 25th 1858, aged 34 years. “It is appointed unto men once to die, but after this the judgement. This stone erected by mother, Jane Lewis, at Penybont, Llanbadarn.

C43
Er coffadwriaeth am Mary, gwraig John Lewis, Nanteos-arms yn y plwyf hwn, yr hon a fu farw Medi 11, 1878, yn 74 ml. oed. Hefyd am y dywedig John Lewis, yr hwn a fu farw Mai 1af, 1889, yn 88 ml. oed. Gwyn eu byd y meirw y rhai sydd yn marw yn yr Arglwydd. . . . . .

C44
Here lieth the body of Jane Roberts, wife of Richard Roberts of Rhydyfelin, who died May 29th, 1837, aged 43 years.

In the Batism Register at Llanbadarn is an entry referring to Richard and Jane Roberts of Rhydyfelin (Richard was a schoolmaster) who baptised their son, William, on the 13th of June 1830. This may well be the William Roberts in C31. The Census of 1841 records that Richard Roberts had four children, Mary, Richard, Evan and William.

C45a
Sacred to the memory of William Rigby of Liverpool, student of Brazenose College, Oxford, who died in the twenty fifth year of his age, whilst prosecuting his studies at Wallog in this neighborhood. His mourning relatives have caused him to be interred here in the trust that tho' his mortal remains left at a distance from the place of his birth, and the ashes to his family, they shall again be united at the Resurrection of the Just in those Mansions where sorrow shall be no more.

Although the memorial contains no date there is an entry in the Parish Register for August 4th, 1820, which refers to the burial of William Rigby of Rywallog then aged about 20.

C45b
Here lieth the body of Elizabeth Jenkins, wife of John Jenkins,who died December 2nd, 1830, aged 51 years. Fy annwyl briod am plant no welwch ar fy ol; mai chewch on blant wedi ein blaeni; ghewch fawr or sydd yn ol.

C46
To the memory of the two daughters of John and Margaret James of Aberdeunant. Margaret died AD 1829, aged 16 months. Anne died AD 1839, aged 3 years.

C47
Er coffadwriaeth am Margaret Morgans, merch James ac Elizabeth Morgans, Rhydyfelin, yr hon a fu farw Gorphenaf y 14eg, 1871, yn 52 mlwydd. oed. Am hynny byddwch chwithau barod; canys yn yr awr ni thysbioch y daw Mab y dyn.

C48
Er coffadwriaeth am Stephen, mab James ac Elizabeth Morgans, Rhydyfelin, yr hwn a fu farw Gorphenaf lOfed, 1823, yn 10 mlwydd oed. Gwyn eu byd y meirw y rhai sydd yn rnarw yn yr Arglwydd o hyn allan medd yr ysbryd. Hefyd coffadwriaeth am Mary Rees, merch Lewis ac Elizabeth Rees, Rhydyfelin, ac wyres I'r uchod a enwyd James ac Eliz­abeth Morgans, yr hon a fu farw ....

C49
Er coffadwriaeth am Elizabeth Morgans, gwraig James Morgans, Rhydyfelin, yr hon a fu farw Ebrill y 25ain, 1861, yn 79 mlwydd oed. Am y rhai a hunasant, na Christewch megws eraill y rhai nid oes ganddynt obaith. Hefyd coffadwriaeth am James Morgans, uchod, yr hwn a fu farw Ionawr 21ain, 1870, yn 87 mlwydd oed. Dysg i ni felly, gyfrif ein clyddiaw ....

James Morgans was a pupil at the school run by Richard Roberts (whose wife, Jane, is buried at Llanbadarn: see C34) at Gosen Chapel, Rhydyfelin along with his sister, Mary, who was the great grandmother of Mrs Harriet Beecher Stowe, the authoress of 'Uncle Tom's Cabin'. James began his working life as a skinner and seems to have become a successful wool merchant.

C50
Er coffadwriaeth am Lewis James, Rhydyfelin, mab Thomas ac Elizabeth Jenkins, 10 Queen Street, Aberystwyth, yr hwn a fu farw Chwefror 6fed, 1893, yn 21 ml. oed. Ei haul a fachlud odd trayr oedd hi yn ddydd.

C51
Er coffadwriaeth am Margaret, merch John a Jane Jones o Aberystwyth, yr hon a fu farw Tachwedd y 4ydd, 1858, yn 22ain oed. Gwerthfawr yngolwg yr Arglwydd yw marwolaeth ei sant ef. Hefyd am Arthur Ll. Francis, bu farw 13ydd Chwefror 1868. Albert Chas. Fra­ncis, bu farw 11fed Mawrth, 1872.

C52
In memory of John Evans, stone and marble mason, beloved son of Evan and Elizabeth Evans, Tairsimnai, of this village, who died May 21st, 1875. 21 years. Also in loving memory of Elizabeth, relict of the above named Evan Evans, who died November 28th 1889, aged 64 years. A light is from our household gone, The voice we loved is still'd; A place is vacant in our home, Whlch never can be fill'd. “She hath done what she could". Mark XIV.8

C53
Er coffadwriaeth am Evan, mab Evan ac Elizabeth Evans, Tairsimnai, bu farw Mai 8fed 1862, oed yn flwydd a 9 mis.

C54
Yna y gorwedd Edward Evans, mab Evan ac Elizabeth Evans, Tairsimnai, bu farw Chwefror 9fed 1846, yn 7 -wythnos oed.Evan Evans, from Clarach, was variously described as a miner and a labourer. His wife, Elizabeth, was from Llanbadarn and the couple had seven children: William, Elizabeth, Mary Ann (who in 1871 was tile housekeeper to Edward Williams, the Parish Clerk), John, Evan, Lewis and David.

C55
Sacred to Hannah, wife of Michael Howells of Aberystwyth, Grocer, who departed this life January 19th, 1859, aged 28 years.

In the 1861 Census Michael Howells lived at London House in Great Darkgate street and worked as a grocer. With him was his wife, Catherine, and infant daughter, Miriam, as well as his uncle, Edward, who is described as 'Former lead miner. Invalid'.

C56
In affectionate rememberance of Anne Griffiths, the beloved wife of Evan Griffiths, Master Mariner, Customhouse street, Aberystwyth, who died February 8th, 1878, in the 46th year of her age deeply regretted. .

C57
In memory of Claudia Jane, daughter of Evan Griffiths, Mariner, of Aberystwyth, by Anne his wife, who died August 29th, 1870, aged 1 year and 7 months. Ni ddaeth y feg flodewyn hyn, A graddmer syn ei symmud, Ond prin i ddongyn pa mar hordd, Yw blodau gardd y bywyd.

C58
Er coffadwriaeth am Lewis Pryse o Pontllanychaiarn yn y plwyf hwn, yr hwn a fu farw Chwefror 16eg 1837, yn 54 ml.oed. Ffarwel gyfeillion o bob rhyw, Fe'm forwyd I o blith y byw; Pwy a allddwend o Duw ei hun, Mor fyr a brau yw bywyd dun.

C59
Er coffadwriaeth am John Pryse, mab Lewis a Winifred Pryse, Pontllanychaiarn yn y plwyf hwn, yr hun a fu farw Medi 28ain, 1862, yn 43 ml. oed. Hefyd am Winifred Pryse, gwraig i Lewis Pryse, uchod, yr hon a fu farw, Medi 24ain 1864, yn 71 ml. oed. Pob gur a gwraig sy'n tramwy heibio. Gwelwch lle 'ry'm ni 'n dau'n gorphwyso; Dan faen gwinlan dyma'n gwely; Nes delo Crist i 'n hadgyfodi.

In the 1851 Census John Pryse is described as the unmarried son of Gwen Pryse, a widow. He was a mason at Pontllanychaiarn and that must have made him a fairly respected member of the community. The village was composed of 62 persons arranged in 19 family groups; though nobody is described as a pauper there must have been a fair amount of poverty for most of the men were employed as agricultural labourers (eleven of the 18 occupations listed ). There were three masons, one tailor, one gardener, one butcher and a 'Moleketcher '. The molecatcher was a 71 year old man named Daniel Lewis but he was not the oldest man in the village still working: one David Jones, aged 70, worked as an agricultural labourer as did the 79 years old Evan Thomas; both Jenkin Morgan, aged 76, and Evan Evans, aged 73, were also in work as agricultural labourers. The latter two shared their house with younger female relatives - grand-daughter and daughter respectively aged 16 and 20 - who presumably acted as housekeepers.

The largest family in 1851 was that of Thomas Jones and his wife Mary; they had five children ranging in age from 14 years to a baby of 7 months. There was one child, Mary, the daughter of James Jones, the butcher, who was born at Perry Town­ship in Ohio, United States of America, probably as the result of her parents emigrating.

C6Oa
Er cof am Ann Maria, merch John a Jane Jones o Aberystwyth, yr hon a fu farw Mawrth 4ydd, 1860, yn mlwydd oed. Gadewch i blant bychain ac na waherddwch iddynt ddyfod ataf fi: canys eiddo y cyfryw rai yw teyrnas nefoedd.

C60b
Mary Jane, merch John a Jane Jones o Aberystwyth, yr hon a fu farw Mawrth 16ed, 1860, yn 3 milwydd oedd. Pwy bynnag ni dderbynio deynas Dduw feldyn bach nid a efe i mewn iddi.

C61 Er cof am Morgan, mab Thomas a Catherine Jenkins, Penyparcau, yr hwn a fu farw Rhagfyr 2, 1872, yn 6 wythnos oed.

C62
Er cof am Anne, merch T. a C. Jenkins, Penyparcau, yr hon a fu farw Medi y 24ain, 1866, yn 1¾ ml. oed. Hefyd Edward, mab T. a C. Jenkins, uchod, yr hwn a fu farw Rhagfyr y 9fed 1870, yn 4 mis oed.

Thomas Jenkins was a mason of 35 years of age in 1871. He lived with his wife, Catherine and their four surviving children at Penparcau; one son, John, had died (and is buried at Llanbadarn, see C72), and so had their daughter, Anne; they were to have two more children, Morgan and Edward, who both died young.

C63
Er coffadwriaeth am Anne, gwraig John Jenkins, yr hon a fu farw Mawrth 28ain 1876, yn 74 mlwydd oed. Hefyd am y rhagddywededig John Jenkins, yr hwn a fu farw Ebril 6fed, 1882, yn 82 mlwydd oed.

In the Census of 1871 John Jenkins is described as a labourer while his wife is recorded as being 'Blind from Smallpox'.

C64
Er coffadwriaeth am Elizabeth Morris, Clarach, yr hon a fu farw Medi 28ain, 1852, yn 75 mlwydd oed. Hefyd am Erasmus Williams, (mab y dywededig uchod), Morwr o Aberyswyth, a fu farw Mawrth 26ain, 1869, yn 70 mlwydd oed.

The Burial registers of the Church record that one Elizabeth Morris of 'Ty yn y Waun', Clarach, was buried in September 1832 and this could refer to the above especially as reading the inscriptions was very difficult. It is also the case that no one of that name was buried in 1852 and it is more in keeping with her son's age. He is recorded in the 1861 Census living in Chalybeate Terrace ,with his wife, Catherine, and her sister Mary Evans, who worked as a 'charwoman'. As he was a sailor there is no other record of him in the Census but his wife is recorded in the 1851 Census at Queen Street, and in the 1841 Census at Chalybeate Terrace where she shared the house of Thomas and Jane Jones, (J293).

C65
Here lieth the body of John Williams of Felinrhiwar, who departed this life the 6th day of April 1818, aged 27 years. Mewn bridd a chlai rhaia fy rhoes. O byred yw'reinioes hunaf heb brawr o benos, marw byn y moreu i oes.

C66
Er coffadwriaeth am Thomas, mab John ac Elizabeth Davies, yr hwn a fu farw Mawrth 21ain, 1864, yn 17 mlwydd oed. Hefyd Elizabeth Bishop, rnerch yr uchod, bu. farw Mehefin 9, 1876, yn 37 mil. oed.

C67
Er coffadwriaeth am John Davies, gynt o Felinrhiwarfnen yn y plwyf hwn, yr hwn a fu farw Mai 6fed, 1864, yn 61 mlwydd oed. Hefyd Elizabeth, priod y dywededig uchod John Davies, yr hon a fu farw Mehefin 14eg, 1870, yn 67 oed. Am hynny dyddwch chwithau barod; canys yn yr awr ni thybioch y daw mab y dyn.

From the burial records it seems that this family lived at Tyncwm ( or Tynycwm), in the parish of Llanfihangel-Geneur- Glyn until the death of John when his wife, Elizabeth, moved to Pant y Cwarel. Their daughter, Elizabeth, lived at Mill Street, Aberystwyth.

C68
Sacred to the memory of Ann, the daughter of David & Eleanor Griffiths from Aberystwith. Died the 30th of March 1849, aged 4 years. Also David, the son of the above named David and Eleanor Griffiths, who died the 30th of Novbr 1851, aged 9 days. Ni ddaeth y ddau y odeuyn hyn a gadd, nor syn ei synmud ond prin iddangos pamor fiardd yw blodau gardd.....

David Griffiths was a miller from Llanbadarn who lived in Portland Lane, at Aberystwyth, with his wife Eleanor, or Elinor, and their son, Thomas, in 1851. David, another son, was born and died in November 1851 but was not buried for over a fortnight, until the 16th of December.

C69
Yma mae yn gorphwys y rhan ddaearol o Thomas, mab Isaac ac Ann Griffiths or Waenfawr, yr hwn a fu farw Ebrill 1af 1846, yn 19 mlwydd oed.

Isaac Griffiths is also buried at Llanbadarn (see C72).

C70
Er serchus gof am William Morgans, Bodlondeb, Rhydyfelin, yr hwn a fu farw Ionawr 2Ofed 1925, yn 86 mlwydd oed. Hefyd am ei anwyl briod Elizabeth Morgans, yr hon a fu farw Chwefror 12fed, 1926, yn 84 mlwydd oed.

William Morgans, the Cambrian News reported, had spent many years at sea and 'was the possessor of a medal for the China War' having obtained the rank of Captain. In his retirement he was the caretaker of the Aberystwyth Town Hall and a faithful member of Salem Chapel before joining Gosen Chapel.

C71
Er cof am James Jones, Rhydyfelin yn y plwyf hwn, yr hwn a fu farw Ebrill 9fed, 1879, yn 73 mlwydd oed. Myfi yw yr adgyfodiad a'r bywyd. Ioan XI. 25. Hefyd am Mary Jones, gwraig yr uchod, yr hon a fu farw Rhagfyr 27ain, 1880, yn 73 mlwydd oed. Canys byw imi yw Crist a marw sydd elw. Phil. 1. 21.

C72a
Sacred to the memory of Anne Jones, wife of Benjamin Jones, late of Nant y Bula, who departed this life on the 17th day of March 1886, aged 79 years.

C72b
In memory of Elizabeth Jones, daughter of Benjamin and Anne Jones of Nant y bwla, died on 27th day of November 1848, aged 5 years. In affectionate rememberance of Thomas, infant son of Richard and Margaret Edwards of Pier Street, Aberystwyth, who departed this life the third day of February, 1874, aged 9 months. -For such is the... of heaven ……..­

C72c
In memory of Elizabeth Griffiths of Nantybwla, who died May 31, 1878, aged 61 years. Also to the memory of Margaret Griffiths of Nantybwla, sister of the above named, who died on the 24th day of September, 1881, aged 71 years.

C72d
Here lieth the body of John Griffiths, late of Nantybwla in this Parish, who departed this life on the 28th day of October 1837, in the 30th year of his age.

C72e
Here in the memory of Morgan Griffiths, son of the aforesaid John and Anne Griffiths, who died on the 24th day of December, 1853, aged 48 years.

C72f
Here in memory of Anne Griffiths of Nantybwla, who departed this life on the 31st day of September, 1853, aged 83 years.

C72g
John Jenkins, mab i Thomas a Catherine Jenkins, Penparcau.

C72h
Er cof am Isaac Griffiths or Waunfawr, a fu farw Awst 15fed, 1848, yn 54 mlwydd oed.

C72i
Er coffadwriaeth am Morris Richards or Fronfraith fach, yr hwm a fu farw Rhagfyr 11ed, 1846, yn 57 mlwydd oed. Gwaed cyfawnder Iesu eu, ywymffrost llewn fy enaidai.

Benjamin Jones married Anne Griffiths on the 14th of August, 1835, and this probably forms the link between the two families. Their daughter, Elizabeth, died young but another daughter, Margaret, was baptised on the 30th of June 1848, wnen her father is recorded as working as a shoemaker. It is very probable that she married Richard Edwards and that their son, Thomas, is the infant referred to in C72b.

There is a record of Isaac Griffiths in the Baptism register when his son James was christened; then Isaac was recorded as living at Waunfawr and to be working as a labourer. Four years later this is confirmed in the Census of 1841 which, surprisingly, describes Isaac as being only 45 though the enumerators were allowed to guess ages or to round up and down ages to the nearest five. Isaac was married to Ann and his son James was then four years old. Isaac did have at least one other son, Thomas, for he is buried at Llanbadarn ( see C69 ).

C73
D.H. Aged 10 years. 1868.

D.H. was Daniel Hughes of Foundry Court, Aberystwyth, who was buried on the 14th of May 1868.

C74
In memory of Jane, daughter of Thomas and Mary Davies of Aberystwyth. She ­died August 8th, 1859, aged 21 years. .. . not for me my parents, I am not dead but sleeping here, My end you know, my grave you see, therefore prepare to .......

C75
Er serchus gof am Morgan Rees, o'r pentref hwn, yr hwn a fu farw Chwefror 8fed 1893, yn 81 mlwydd oed. Gwerthfawr yn'golwg yr Arglwydd yw marwolaeth ei saint ef. Hefyd am Elizabeth Rees, ei anwyl briod, yr hon a fu farw Hydref 27ain, 1897, yn 91 mlwydd oed. Ti a ddewi mewn Henain i'r bedd, fel y cyfyd ysgafnoyd yn ei amser. Job... 26.

Morgan Rees was born in Llanbadarn and his mother was probably Catherine Rees for in the 1841 Census he was living in her house with his wife, Elizabeth, and son, David. The family is also recorded in the schedule of the Llanbadarn Fawr Tithe Map of 1846 when they lived in a house owned by Pardoe Dansey and also rented a small field. Morgan Rees was an agricultural labourer who also had five daughters, Catherine, Margaret , Elizabeth, Mary and Jane.

C76
Er coffadwriaeth am Eleanor, merch Hugh ac Eleanor Jenkins, o' r pentref hwn, ganwyd Hydref 18fed, 1875, bu farw Ebrill 18fed, 1876. Hefyd am Mary Anne, eu mherch, ganwyd Mawrth 24ain, 1879, bu farw, Ebrill 11eg, 1879. Hefyd am Tommy Edward, ganwyd Mehefin 29ain, 1887, bu farw Rhagfyr 31ain, 1887. Hefyd am John Morgan, ganwyd Mehefin 29ain, 1887, bu farw Gorph lOfed 1888. Gadewch i blant bychain ddyfod ataf fi i ac na waherddwch ddynt .....

C77
Yma y gorphwys y rhan ddaerol o Evan Davies o'r Fronfraith Grove yn y pIwyf hw, yr hwn a fu farw Chwefror 3ydd, 1848, yn 27 ........

C78
a) Maen gorphwys y rhan ddaerol o Charles, mab Thomas a Margaret......
b) Er gof am Elizabeth, merch Thomas a Margaret ......
c) ......... yn gorphwys Margaret ............ Thomas.....
d) ........ Y gorphwys Thomas Jones, Aberystwyth .....
e) Er coffadwriaetb James, mab Henry a .................. marw .................. Molyeu .................. bu farw...

C79
Er coffadwriaeth am John Lewis, crydd o Aberystwith, yr hwn a fu farw Ebrill 25ain, 1859, yn 39 mlwydd oed. Dyddiau dyn sydd fel glas-welltyn: megis blodeuyn y maes y corrir ef ymaith.

C80
Er coffadwriaeth am Mary, merch John a Mary Lewis, yr hon a fu farw Ionawr 17eg, 1861, yn 7 mlwydd oed.

In the 1851 Census John Lewis, a shoemaker, lived in Queen Street, Aberystwyth, with his wife Mary, and their four months old daughter, Ann. The Burial Regis­ter records that he lived at Crynfryn Row at the time of his death and his daughter, Mary, is recorded as living at Bonsall's Row.

C81
Er cof am Thomas Evans, Pwllhobi, yr hwn a fu farw Mai 21, 1883, yn 32 milwydd oed. Ac er ar ol fy nghroen i bryfed ddifetha'r corph hwn, etto caf weled Duw yn fy nghrawn.

C82
Er cof am Mary Evans, priod Thomas Evans, Pwllhobi, a merch John a Mary Thomas, Waun, yr hon a fu farw Mawrth 30, 1883, yn 28 ml. oed. "Canys mi a wn fod fy mhrynwr yn fyw, ac y saif yn y diwedd or y ddaeor.

C83
Sacred to the memory of Catherine Daniel, vwfe of Thomas Daniel of Aberystwyth, who departed this life on the 17th day of November 1857, aged 78 years.

Catherime Daniel was born in Nantwich, Cheshire, but in 1841 she lived in Castle Street, Aberystwyth, with her husband Thomas, a carrier, and her son Charles, an agricultural labourer and her grand-daughters, Catherine, Jane and Anne. In 1851 she was still at Castle Street with her two youngest grand­daughters, both of whom were unmarried.

C84
Er coffadwriaeth am Elinor, gwraig Morgan Richards, Lanlwyd o'r pentref hwn, yr hon a fu farw Mehefin 6eg, 1878, yn 80 ml. oed. Canys byw imi yw Crist a marw sydd elw. Hefyd er coffadvvriaeth am y rhagddywededig Morgan Richards, yr hwn a hunodd yn yr Iesu, Mawrth 4dd, 1884, yn 88 mlwydd oed, Am y rhai a hunasant na thristewch deaith dirwnod edau'r einoes yn grwn can........

C85a
Yma y gorphwys y rhan ddaearol o'r June, merch Morgan ac Elinor Richards, Rhydyfirian yn y pIwyf hvvn, yr hon a fu farw Chwefror 4ydd, 1848, yn. 23 oed.

C85b
Yma y gorphwys y ran ddaearol o mab i'r rhagddywedig Morgan ac Elinor Richards, yr hwn a fu farw Mehefin 8fed, 1851, yn 17 oed ……..

C86
Er coffadwriaeth am Hugh Richards, Lanlwyd yn y plwyf hwn, a hwn a fu farw Rhagfyr y 7fed, 1880, yn 50 milwydd oed. "Gwyn eu byd y meirw y rhai sydd yn marw yn yr Arglwydd”.

Morgan Richards was a farmer at Rhydyfirian in 1830 for the Baptism Register at Llanbadarn records the baptism of three of his children; Hugh, on the 2nd of September 1830; Morgan on the 19th of October 1833 and Mary on the 13th of June 1837. The 1871 Census records that Morgan and Elinor Richards, and their son Hugh, were living at Lanlwyd.

C87
Sacred to the memory of Jane, wife of John Jones, Draper, of Aberystwyth. She died 21st of March 1856, aged 41 years. Wele'r bedd anedd unig - y llecha ei llwch cyssegredig; ei chlod sydd ucheledig, na ro daoed ar le ei hir drig. Also of the above named John Jones, who died April 5th, 1867, aged 74 years. Gwyn eu byd y rneirw y rhai sy yn marw yn yr Arglwydd..

In 1851 John and Jane Jones lived at 22, Great Darkgate Street, Aberystwyth, and were engaged in a grocery and drapery business. Although Jane was only 36 and was from Carmarthen she had nine children ranging in age from 1 year old to 14 years of age.

When the Census of 1851 was taken Great Darkgate Street was the centre of commercial life in Aberystwyth as well as being a residential street for it was common for families to live above their business premises. The populat­ion of Great Darkgate Street was large - 406 people lived along the street. The number of houses is difficult to calculate as not all house numbers were recorded but 42 house numbers are recorded plus another 20 family groups ­though it seems likely that some families rented rooms and thus shared the same household. A total of 72 different occupations are listed though many entered under the same occupation: this was especially true of children who were entered as 'scholar' or 'at home'; and of domestic servants who were mainly entered as 'servants'.

There was a large group of traders who entered their occupations as 'China and glass dealer'; milliner and dressmaker; mercer; ironmonger; provisions dealer; stamp distributor; eathenware dealer; wine and spirit merchant; linen and woollen draper. There was only one large hotel listed but its guests included a mine clerk; iron merchant; newspaper publisher and printer and a Captain in the 9th Lancers. There were publicans, lodginghouse keepers, a butcher and tavern keeper and, of course, their servants - porters, grooms, ostler, housekeeper, cook and maid.

Few professional men lived in Great Darkgate street but there were schoolteachers, a surgeon, nurses, a veterinary surgeon and a couple of curates plus a Calvinist Minister and a 'Minister of the Gospel'. There were clerks, wine merchants clerk and articled clerk; then there were drapers, an apprentice draper and a journeyman draper as well as a shopman. There was a printer, a binder and a printer's compositor; of course there was a baker, a coachmaker, a ropemaker, a saddler, bonnetmaker, watchmaker, dressmaker, cabinetmaker, strawbonnet maker, boot and shoe maker. There were also other workers - a cooper, blacksmith, a ship's carpenter, sawyer, mason, painter, labourer, plasterer and tinplate workers and a tinman. A master mariner, some mariners, a farmer, a laundress and a skinner. There was also a horsebreakers wife and a 'Keeper of the House of Correction' whose only customer was described as a railway worker's wife.

C88
I am the Resurrection and the Life: saith the Lord. He that believeth in Me though he were dead yet Shall he live and whosoever liveth and believeth in Me shall never die. St John. I1.25.26. Within this vault lie the mortal remains of the Revd Thomas Luby, D.D., Senior Fellow of Trinity College, Dublin, who departed this life A.D. 1870, aged 70 years. .Also to the memory of his son Frederick William Luby, Sub Lieutenant in 14th Regiment, who died at Sitapur, India, on the 14th of May 1875, aged 19 years. Also to Jane, wife of the above Revd. Thomas Luby, who died Septr 22nd, 1900, aged 84 years. "Her children arise, and called her blessed". Also to Dame Letitia Florence, widow of the late Sir C.F. Bowen, GCMG, and daughter of the above, who died at Brighton on the 10th of June, 1916, in her 69th year. A dutiful daughter, an affectionate sister and a faithful wife.

C89
Yma y gorrphwys y rhan ddaerol o Eliza Daniel, (gynt o Felin Person), annwyl briod Evan Daniel, morwr, Trefechan, yr hon a fu farw Medi 28ain, 1890, yn 31 mlwydd oed. Hyn a allodd hoh th….. Hefyd am Ann Jacob, Rose Cottage, Pwllhobi, yr hon a fu farw Mai 2fed, 1931, yn 78 mlwydd oed. Canys byw i mi yw Crist a marw sydd elw.

C90
Yma y gorphwys y rhan ddaearol o Hugh, mab David ac Anne Richards, Felin Person, yr hwn a fu farw Medi 4ydd, 1885 yn 22 mlwydd oed. Fy nyddiau sydd fel cysgod yn cilio; a minnau fel glaswelltyn a wywais.

C91
Yma y gorphwys y rhan ddaearol o Anne Richards, gwraig David Richards, Feli­nperson, yr hon a fu farw Mehefin 18fed, 1868, yn 38 mlwydd oed. Fy anwyl briod a' n plant fflawddgar 'r wyf yn gorwedd yn y ddaer, mewn wch a lludw mae fy ngwelym nes delo Crist i'm hadgyfodi. Hefyd y dywededig David Richards, bu farw Ebrill 23ain 1895, yn 68 mlwydd oed. Am hynny byddwch chwithau barod canys yn yr awr nithybioch y daw Mab y dyn.

C92
The memory of Anne James, daughter of David and Anne James of Pendre, who died 15th July 1856, aged 22 years. Yn gyflym chedodd fy amser i ben arowd mewn ddewid yn llyfr y nen y codir pob llwchyn o raian y bedd. David James of Pendref in this parish who died June 20th, 1846, aged 50 years. Also Anne James, wife of the above David James, who died May 2nd, 1848 aged 52 years. Ein Tad an Mam sydd wedi marw o'r fath newidd chwerw arw maent hwy ei dau yn dawel dysgu hyd foreu mawr yr adgfodi. Er coffadwriaeth am Mary, gwraig James Richards, Pentre-Rhydonen, yr hon a fu farw Mai 31, 1882, yn 46 mlwydd oed. Ffarwel i chwi cynfa cerais nid ywch cymn, nid yw' ch owedd ­nid ywr cariad sy'n eich calon rhagor na dod byd y bedd. Pam ddel angeu chwiffowch y meith da i mi fod cenyf Dduw. Ffrind fo cydaf wedi marw flwnon odgaf fi yn fyw. Hefyd James, mab James a Mary Richards, yr hwn a fu farw Medi 17, 1867, yn 9 mlwydd oed. James, yr hwn a fu farw Mehefin 11, 1871, yn 4 mis oed. Thomas etto a hwn a fu farw Medi 25, 1874, yn 2 flwydd oed. Hefyd am James Richards, bu farw Mawrth 24, 1901, yn 77 ml. oed. Y mae gan hynny orphwysfa etto yn o1 i bobl dduw.

David and Anne James were farmers at Pendref isaf and had three daughters; Anne, baptised on the 25th of April, 1830; Jane, baptised on the 24th of March, 1833 and Mary, baptised at the end of August 1835. David died in 1846 and his wife died in 1848 leaving the farm to the three daughters who were recorded in the 1851 Census as living at Pendre Fach and holding eleven acres of land each. The eldest daughter, Anne, died in 1856.and the farm seems to have passed on to Mary who married James Richards. They are recorded in the 1871 Census with their children David, Anne, Jane, Mary and Margaret: three of the daughters were named after the children of David and Anne James.

C93
IHS. Rev Morgan Davies, M.A., Rector of Llanrwst and Canon of St. Asaph. Born February 28th, 1804, Died October 6th, 1867. Lewis Davies, B.A., of Christ Church, Oxford. Born December 4th, 1846. Died April 1st, 1870. Hugh Davies of 9, Pier st., Aberystwyth. Born April 5th, 1819. Died December 13th, 1873.

Hugh Davies was born at Towyn in Merionethshire and married in Aberystwyth to a local girl for Hugh and Lydia Davies are recorded in Pier Street in the 1841 Census. Ten years later they ran a business in Pier Street for Hugh is recorded as a Mercer and Draper with three assistants and two servants. Hugh and Lydia had three children: Margaret Ellen, Lewis and Mary Elizabeth Davies but by 1861 Lydia had died.

C94
Sacred to the memory of John Rees of Aberystwyth, Builder, who died April 24th, 1856, aged 47 years. Also to the memory of Anne, wife of the above named John Rees, who died September 25th, 1862, aged 55 years.

C95
Sacred to the memory of Jane, daughter of John and Anne Rees, who died Nov­ember 28th, 1856, aged 12 years. Also to the memory of David, son of the above named John and Anne Rees, who died November 18th, 1862, aged 17 years.

C96
Er coffadwriaeth am John David, mab John a Mary Thomas a'r pentref hwn, yr hwn a fu farw Mawrth 29ain, 1874, yn flwydd oed. Ni ddaeth y teg flodeuyn hyn a gadd mor syn ei symmud ond prin i ddangos pa mor hardd yw blodeu gardd y bywyd. Hefyd am Mary Jane Thomas merch y rhieni uchod, yr hon a fu farw Hydref 16eg, 1880, yn 4 ml. oed. "Gadewch i blant bychain ddyfod attaf fi canys eiddo y cyfryw rai yw teyrnas nefoess".

C97
Er cof am Thomas, mab Thomas a Mary Hughes, Llanbadarn, yr hwn a fu farw Mehefin 15fed, 1865, yn 6 wythnos oed. Hefyd Thomas, yr hwn ai dilynodd Mai 12fed 1875 yn 1½ milwydd oed. Rym nin dau yn corwedd yn dawel yn cytun hyd foreuad cyfodiad ym weliad mab y dyn.

C98
Er coffadwriaeth am John Thomas, o'r pentref hwn, yr hwn a fu farw Mawrth 13eg, 1889, yn 50 oed. Y bedd sydd fel cysgod yn cilio a minnau fel glaswelltyn a wywais. Hefyd am Mary Jane Thomas, anwyl briod i'r uchod, yr hon a fu farw Gorph­ennaf 23, 1925, yn 84 milwydd oed. Mi a ymdrechais ymdrech deg a orphenais fy ngyfra mi a gedwais y ffydd.

C99
Here lieth the earthly remains of Frederick, son of Evan Roberts of this Town, (Saddler), and Mary his wife, who departed this life on the 18th day af April, 1813, in the sixth year of his age.

Cl00
Er coffadwriaeth am Eliza Thomas, priod Thomas Thomas, Pendref, yr hon a fu farw Gorph 27ain, 1858, yn 47 mlwydd oed. Wele'r bedd anedd unig-y llecha ei llwch cysegredig; ei chlod sydd ucheledig, naro droed or le'i hir drig.

Cl0l
Er coffadwriaeth am Thomas Thomas, Pendref, yr hwn a fu farw Chwefror 2ail, 1853, yn 41 mlwydd oed. Meddwl ddyn bryfyn ira brau-yn brysur er brased dy gamrau mae ir bedd yltwm oer bau; wedi y dai th y doi dithau.

Cl02
Er coffadwriaeth am David, mab Thomas ac Eliza Thomas, Pendref, bu farw Ebrill 7ed, 1852, yn 2 flwydd oed. Hefyd David , mab Thomas ac Eliza Thomas, bu farw Mawrth 16eg, 1857, yn 4 ml oed. Gadewch i blant bychain ddyfod attaf fi.

CI03
Yma y gorphwys y rhan ddaearol o Richard Hughes mab John ac Anne Hughes o'r pentref hwn, yr hwn a fu farw Ebrill 7ed, 1846 yn 23 m. oed. Ffarwel dad a mam a cheraini rwyf fi'n gorweddig y pridd . O am godi ar ei ddelw forau'r adgyfodiad dydd.

Richard was the son of John Hughes, a butcher, and his wife Anne, who lived near Erwgoch; he had a brother, John, and two sisters, Margaret and Mary.

Cl04
Er coffadwriaeth am Jane, merch Thomas ac Eliza Thomas, Pendref, yr hon a fu farw Ebrill lOfed, 1849, yn 9 ml. oed. I firair Jane yn forau-ddihangodd at ei helyn (bryfyn brau) euraidd wychororau.

Thomas Thomas was a farm labourer who was recorded in the 1851 Census at Pendre in Llanbadarn with his wife, Elizabeth, and his children John, Eliza­beth, Thomas, Ann, Richard and David. He is also recorded in the 1841 Census with his wife, son John, and daughter Jane.

CI05
BLANK

CI06
In memory of Susannah Woodcock of Northgate Street, Aberystwyth, who died December the 5th, 1859, aged 38 years. In memory of John Woodcock of Northgate Street, Aberystwyth, who died March the 17th, 1867, aged 77 years.

John Woodcock is recorded in the 1861 Census living at the end house in Northgate street with his son John. He was a gardener and was born in Monmouth. In the 1851 Census John's wife, Sarah, who was from Knighton, is also recorded aged 58 and his son, then 35, gave ‘writer' as his profession.


HOME INDEX A B D E F G H J